Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Študentská konferencia v Olomouci, 9. – 11. 10. 2015

 

Záverečná správa zo študentskej konferencie "Sexualita v proměnách staletí", konanej v dňoch 10. - 11. októbra 2015 v Olomouci

 

            V dňoch 10. – 11. októbra 2015 sa zástupcovia Študentskej historickej spoločnosti zúčastnili študentskej konferencie v Olomouci. Konferenciu tematicky zameranú na sexualitu v priebehu storočí organizoval Cech studentů historie z Filozofickej fakulty univerzity Palackého v Olomouci a ISHA Olomouc.

            Za ŠHS sa zúčastnili podpredsedníčka spoločnosti Patrícia Molnárová (3. Bc., SjHi), Alena Bȍdová (3. Bc., SjHi) a Aneta Crkoňová (3. Bc., AjHi). Po príchode do Olomouca v piatok 9. októbra sa účastníci ubytovali na študentskom internáte – koleje generála Svobody – a od 18:00 hodiny prebiehala komentovaná prehliadka mesta za účasti organizátoriek Terezy Kalouskovej a Terezy Šafaříkovej.

Po prehliadke sa spoločnosť presunula do podniku U Beránka na Univerzitnej ulici, kde sa podávalo večerné občerstvenie a organizátori vystúpili s krátkym úvodným slovom. Súčasťou večera bol kvíz zameraný na otázku sexuality.

Program konferencie začal v sobotu 10. októbra a konferencia bola rozdelená na dva bloky. Predpoludňajšiemu bloku predchádzali raňajky v Pevnosti poznania neďaleko študentského internátu. Od 9:30 vystúpili s odbornými príspevkami z obdobia antiky študenti českých univerzít, Mgr. Pavel Dadák, FF MU, Mgr. Jiří Bartůnek, FF MU a Ondřej Matys, FF UP. Po krátkom coffee breaku nasledovali príspevky tematicky venované stredoveku v podaní kolegýň a kolegu Adély Čornyovej, FF UJEP, Terezy Kalouskovej a Bc. Jana Tichého, FF UJEP opäť z Českej republiky.

Účastníci sa po druhej časti prvého bloku príspevkov presunuli na obed z Pevnosti poznania do reštaurácie Gusto v centre mesta.

Popoludňajší blok rozdelený druhým coffee breakom na dve časti sa zameral na obdobie novších dejín. Jakub Raška z univerzity Komenského v Bratislave sa venoval téme Genderování v osvícenským nižším školstve a Peter Holouš zase téme Sexuální cesty v díle Gian Lorenza Berniniho. Študenti Peter Ondreička a Juraj Kucharík z Univerzity Komenského sa nedostavili a nahradili ich kolegovia Bc. Jakub Rumanovský a Bc. Adam Šumichrast.

Zástupkyne ŠHS Aneta Crkoňová a Alena Bȍdová vystúpili v poslednom bloku s príspevkom venovaným 19. storočiu na tému Sissina amnestia na neveru: Príčiny mimomanželských pomerov cisára Františka Jozefa I. S posledným príspevkom vystúpila Mgr. Aneta Kubalová, FF UP.

Konferencia bola ukončená o 16:00 hodine. Nasledovala exitová hra, ktorej sa zástupkyne ŠHS nezúčastnili z dôvodu návštevy historického centra mesta v rámci voľného popoludňajšieho programu. Vo večerných hodinách sa účastníci konferencie presunuli na Katedru histórie UP, kde sa podávala večera formou katedrového grilovania a deň bol zakončený spoločenským večerom v priestoroch katedry a neskôr v rezervovanom podniku v meste.

V nedeľu 11. októbra po raňajkách v Pevnosti poznania pokračoval program debatou nad možnosťami spolupráce pod heslom Quo vadis? Hlavnou témou, ktorá sa preberala bola organizácia nasledujúcej konferencie v letnom semestri. Organizácie sa ujala Univerzita Jána Evangelistu Purkyně v Ústí nad Labem. Konferencia bude na rozdiel od jesennej venovaná prezentácii jednotlivých spolkov, ich činnosti a progresu počas uplynulého roka.

Posledným bodom programu boli odborné príspevky členov pedagogického zboru katedry histórie v Olomouci na tému sexuality. Vystúpili prof. Libora Oates-Indruchová, Ph. D., Doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph. D., Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph. D. a Mgr. Hana Jadrná Matějková. Príspevky sa prezentovali do 12:35 a následne bola konferencia ukončená.

Súčasťou konferencie v Olomouci bola aj krátka pietna spomienka na kamaráta a kolegu Jakuba Řezníčka z Masarykovej univerzity v Brne, ktorý zahynul pri autonehode v lete tohto roku.

 

Patrícia Molnárová, 3. Bc., SjHi