Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Otvorenie Centra univerzitnej úspešnosti, 3. 7. 2013

Otvorenie Centra univerzitnej úspešnosti UMB

Dňa 3. júla 2013 sa v priestoroch FF UMB (v bývalej miestnosti K006) v budove na Tajovského 51 slávnostne otvorili dvere Centra univerzitnej úspešnosti UMB (CUÚ UMB) za výraznej finančnej i morálnej podpory Kancelárie pre strednú a východnú Európu Univerzitnej agentúry frankofónie (BECO AUF – Bureau Europe centrale et orientale de l'Agence universitaire de la Francophonie) so sídlom v Bukurešti.

Slávnostného otvorenia CUÚ sa zúčastnili frankofónni vyučujúci jednotlivých fakúlt UMB a tiež frankofónni študenti – účastníci letnej univerzity organizovanej FPVMV UMB, ktorí sa mali pri tejto príležitosti možnosť stretnúť a vypočuť si prejavy zástupcu Francúzskeho inštitútu v Bratislave p. Pascala Schallera (atašé pre vzdelávaciu a jazykovú spoluprácu), riaditeľa Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu v Banskej Bystrici doc. PaedDr. Radovana Guru, PhD. a tiež dekana FF UMB doc. Vladimíra Biloveského, PhD. Prostredníctvom videokoferenčného spojenia k otváracím prejavom pridali ten svoj aj členky a členovia vedenia Kancelárie pre strednú a východnú Európu Univerzitnej agentúry frankofónie z Bukurešti na čele s hlavnou koordinátorkou projektu CUÚ UMB p. Roxanou Turcanu a s regionálnou koordinátorkou BECO AUF p. Myriam Spielvogel.

Centrum univerzitnej úspešnosti si kladie za cieľ vytvoriť pre všetkých frankofónnych vyučujúcich i študentov UMB priestor, ktorý bude zásobený knižnými i audiovizuálnymi zdrojmi najmä frankofónnej proveniencie a taktiež moderným technickým vybavením (datavideoprojektor, zariadenie na videokonferenčné spojenie, interaktívna tabuľa, notebooky pre vyučujúceho i študentov). Centrum bude záujemcom od zimného semestra akademického roka 2013-2014 k dispozícii nielen počas výučby, ale vo vyhradených hodinách aj pri príprave na svoje pedagogické, študijné a tiež vedecké výstupy. Okrem toho bude miestom na organizovanie rôznych pozvaných prednášok kolegov a špecialistov z iných univerzít ale tiež z praxe, ako aj na organizovanie rôznych formačných seminárov pre učiteľov i študentov francúzskeho jazyka a tiež na mimoškolské aktivity (premietania, workshopy, informačné či kultúrne večery, atď.) organizované frankofónnymi študentmi UMB.

Od akademického roku 2022/2023 sídli CRU v miestnosti K107, Tajovského 51, Banská Bystrica.

Katedry

Katedra romanistiky

Medzinárodná spolupráca a partneri

Centrum univerzitnej úspešnosti UMB (CRU)