Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Publikácie

Aktuálne filozoficko-etické otázky súčasného človeka

Aktuálne filozoficko-etické otázky súčasného človeka (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:BAĎUROVÁ, B. - KOVÁČOVÁ, D. (eds.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0341-1

anotacia

Človek a osamelosť

Človek a osamelosť (Zborník)

Autor/Kolektív:Ján Šlosiar, Miroslav Duško, Marián Palenčár eds.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0896-6

Aby sme mohli pochopiť osamelosť v jeho komplexnosti, je potrebné vyjasniť si základné filozoficko-metodologické otázky jej explikácie a zoznámiť sa zo základnými pojmami, ktoré s ňou súvisia. Pri skúmaní osamelosti je dôležité...

Človek v súčasných duchovných premenách (Zborník)

Autor/Kolektív:ŠLOSIAR, J. - PALENČÁR, M. - VIŠŇOVSKÝ, E. - KOVÁČIK, M. (eds.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1997ISBN:80-8041-187-5

zborník

Človek vo svete kultúry, vedy a náboženstva (filozofické reflexie) (Zborník)

Autor/Kolektív:WOLLNER, U. (ed.):
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2005ISBN:80-8083-133-5Stiahnuť publikáciu:

zborník

Človek, spoločnosť, myslenie

Človek, spoločnosť, myslenie (Zborník)

Autor/Kolektív:PALENČÁR, M. (ed.)
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : FVH UMB
Rok vydania:2002ISBN:80-8055-692-X

zborník

Dejiny sociálno-filozofického myslenia II. Od zrodu novoveku po súčasnosť (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:PALENČÁR, M.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2000ISBN:80-8055-402-1

učebnica

Duchovnosť v modoch viery, nádeje a lásky

Duchovnosť v modoch viery, nádeje a lásky (Zborník)

Autor/Kolektív:VEVERKA, L. J. (ed.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2001ISBN:80-8055-485-4

zborník

Duchovnosť v reflexii súčasnej doby

Duchovnosť v reflexii súčasnej doby (Zborník)

Autor/Kolektív:ŠLOSIAR, J. (ed.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1999ISBN:80-8055-295-9

zborník

Etika 20. storočia (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:ONDREJKOVÁ, A.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1997ISBN:80-8055-085-9

skriptá

Etika profesie (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:ONDREJKOVÁ, A.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2001ISBN:80-8055-566-4

učebnica

Fenomén duchovnosti v súčasných spoločenských premenách (Zborník)

Autor/Kolektív:ŠLOSIAR, J. (ed.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1998ISBN:80-8055-073-5

zborník

Filozofia človeka od voluntarizmu k existencializmu (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:ŠLOSIAR, J.
Vydavateľstvo:Prievidza : Alius
Rok vydania:2004ISBN:80-969135-1-4

anotacia

Filozofia politiky - vybrané tematické okruhy (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:ĎURIAČ, M.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2000ISBN:80-8055-397-1

učebnica