Francúzsky inštitút v Bratislave

https://institutfrancais.sk/

Francúzsky inštitút v Bratislave

Spolupráca s UMB, a v rámci nej aj s našou katedrou, prebieha najmä v oblasti podpory vedy,

študijných pobytov a s ním spojených štipendií francúzskej vlády :  https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/

Espace Campus France na stránke Francúzskeho inštitútu poskytuje všetky informácie o možnostiach študovať vo Francúzsku v angličtine alebo vo francúzštine, o štipendiách a o tom ako treba pri ich získaní postupovať.

Francúzsky inštitút podporuje aj francúzsko-slovenskú univerzitnú spoluprácu, najmä možnosť získať francúzsky vysokoškolský diplom na Slovensku v rámci spoločných študijných programov s francúzskymi partnerskými univerzitami. Aj o takýchto možnostiach štúdia informuje na svojej webovej stránke. V tejto oblasti spolupracuje aj so Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom so sídlom v Banskej Bystrici: https://www.iufs.sk/s/sfui/