Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

ŠVA na KGE - 19. apríl 2023

Študentská vedecká aktivita (ŠVA)

Akademický rok: 2022/2023

Katedra: germanistiky                       Sekcia: Germanistika   

 

germanistiky               Sekcia: Germanistika   

 

Meno a priezvisko študenta/študentky

Študijný program, kombinácia,stupeň a rok študia

Názov témy

Konzultant/Konzultantka

1.

Bc. Radka Lichnerová

NJ/RJ – PT (M)

Mehrssprachige Träger in Erlangen

doc. PaedDr. Zdenko Dobrík

2.

Bc. Annamária Warchalová

NJ J (M)

 

Fachterminologie im Musikbereich mit dem Fokus auf das Violinspiel

Mgr. Jana Štefaňáková, PhD.

3.

Bc. Adriana Tarajová

NJ/RJ (M)

Leicht verständlich: Die zwölf Monate, die den Deutschlernenden helfen

Prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

4.

Bc. Adam Valko

AJ/NJ – PT (M)

Beamtendeutsch – leicht verständlich?

Prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

5.

Bc. Veronika Drígľová

AJ/NJ – PT (M)

Die Verschiebungen in der slowakischen Übersetzung des Werkes Der schwarze Obelisk

Mgr. Jana Lauková, PhD.

6.

Bc. Martin Viluda

AJ/NJ – PT (M)

Untertitelung einer ausgewählten Folge der Serie How to Sell Drugs Online (Fast)

Mgr. Jana Lauková, PhD.

7.

Bc. Marianna Obertová

Aj/NJ (M)

Multimodálna jazyková krajina mesta Erlangen

Mgr. Eva Molnárová, PhD.

 

 

Zloženie komisie ŠVA:                      

Mgr. Jana Lauková, PhD.,

PhDr. Eva Molnárová, PhD.

Mgr. Dominik Timmermann               

 

Dátum a čas konania ŠVA, miestnosť: 19.4. 2023, 9.00h, miestnosť č. K 107

 

predseda/predsedníčka:     Mgr. Jana Štefaňáková, PhD.                           

členstvo:                               prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

                                               doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

                                               PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

                                               Jörn Nuber, M.A.

 

Na Katedre germanistiky FF  UMB v Banskej Bystrici sa Študentská vedecká aktivita konala 19. apríla 2023 v čase od 9:00 do 12:30 v miestnosti č. 107.

Na tohtoročnom mimoriadne vydarenom podujatí s početnou účasťou so svojimi prácami vystúpili študenti a študentky, ktoré prezentovali práce v nasledovnom poradí: Bc. Radka Lichnerová, Bc. Annamária Warchalová, Bc. Adriana Tarajová, Bc. Adam Valko, Bc. Veronika Drígľová, Bc. Martin Viluda,  Bc. Marianna Obertová. Všetci zúčastnení prezentovali práce vo formáte PPT. Po prezentovaní každej práce nasledovalo čítanie posudkov a diskusia v nemeckom jazyku, v ktorej študenti a študentky reagovali na otázky z posudkov. 

Výkony študentov a študentiek v rámci vypracovania, prezentácie prác a diskusie v pléne boli celkove vyrovnané.

Z formálneho a obsahového hľadiska a úrovňou prezentovania komisiu najviac zaujala práca venovaná problematike prekladu a titulkovania filmov s názvom Untertitelung einer ausgewählten Folge der Serie „How to Sell Drugs Online (Fast)“ študenta Bc. Martina Viludu, ktorá bola nakoniec ocenená prvým miestom.

Druhé miesto porota udelila Bc. Radke Lichnerovej, ktorá sa v práci s názvom „Mehrssprachige Träger in Erlangen“ zaoberala problematikou viacjazyčnosti jazykovej krajiny v meste Erlangen.

Tretie miesto sa rozhodla porota udeliť práci s názvom „Leicht verständlich: Die zwölf Monate, die den Deutschlernenden helfen“  študentky Bc. Adriany Tarajovej. Komisia ocenila aj prezentácie a výkony ďalších zúčastných študentov a študentiek.

Vyhodnotenie:

1.     miesto: Bc. Martin Viluda

Untertitelung einer ausgewählten Folge der Serie „How to Sell Drugs Online“ (Fast)

2.     miesto: Bc. Radka Lichnerová

Mehrssprachige Träger in Erlangen

3.     miesto: Adriana Tarajová

Leicht verständlich: Die zwölf Monate, die den Deutschlernenden helfen