Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Prijatie delegácie z Ruskej štátnej pedagogickej univerzity v Skt. Peterburgu

Hostka: prof. Irina Pavlovna Lysakova, DrSc.
Úplný názov organizácie, ktorú zastupuje (neskrátený): Ruská štátna pedagogická univerzita A. I. Gercena v Skt. Peterburgu
Dátum príchodu a odchodu hostky: 19. 2. 2018 a 23. 2. 2018

Účel návštevy:

a)   Prerokovanie a overenie koncepčných východísk, odborných charakteristík a legislatívnych i manažérskych podmienok na rozvinutie partnerskej spolupráce medzi dvoma vysokými školami a

b)   podpísanie dohody o spolupráci v rámci projektu Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB v Banskej Bystrici (2017 – 2019), časť I. Zvýšenie kvality VŠ štúdia prostredníctvom internacionalizácie na FF UMB 002UMB-/2016, aktivita II.3 Všeobecná jazykoveda.

Obsah a výsledky rokovania, jeho prínos pre katedru/fakultu:

1.    Oficiálne prijatie delegátky a projektovej zostavy vedením Filozofickej fakulty UMB:
- predstavenie potenciálu riešeného projektu a jeho význam pre zainteresované strany;

2.    Vedecká prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti (Vzdelávacie centrum UMB):
- obraz o stave vedecko-vzdelávacích aktivít vo vymedzených oblastiach jazykovedy v porovnávacom svetle;

3.    Oficiálne prijatie delegátky a riešiteľov vedením UMB:
- predstavenie projektu Internacionalizácia... cez celouniverzitné videnie,
- podpísanie dohody o vzájomnej spolupráci, nateraz za UMB;

4.    Pracovné rokovanie k projektu Internacionalizácia...:
- vzťahové predstavenie idey a koncepcie projektového zámeru, najmä študijného programu 3. stupňa všeobecná jazykoveda (profil, možný predmet/y zabezpečované partnerskou stranou),
- námety a tipy na priame pôsobenie tvorivých zamestnancov Katedry slovenského jazyka a komunikácie v Ruskej federácii najmä prostredníctvom prednášok, účasti na štátnych skúškach, oponovaní kvalifikačných prác,
- východiská na vyváženú vedeckovýskumnú spoluprácu a spoločné publikačné aktivity;

5.    Uvítanie delegátky z partnerského pracoviska na Katedre slovenského jazyka a komunikácie FF UMB s účasťou riešiteľov projektového zámeru a vedúcich dvoch príbuzných katedier FF UMB:
- prezentovanie vedeckého a pedagogického profilu katedry vo vývinových súvislostiach a perspektívach,
- námety na rozvinutie reálnej a prínosnej spolupráce medzi dvoma pracoviskami s lingvistickou, komunikologickou a interkultúrnou orientáciou.

 

Záznam vypracoval:    

26. 2. 2018
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.