Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Stretnutie predstaviteľov a členov študentských historických spolkov a spoločností v Banskej Bystrici, 13. - 15. 3. 2015

Logo ŠHS


Správa zo stretnutia študentov histórie zo Slovenskej a Českej republiky v akademickom roku 2014/2015

           

            Po minuloročnom stretnutí študentov histórie v Prahe sa v dňoch 13.-15. marca 2015 uskutočnilo ďalšie, tentoraz na pôde Filozofickej fakulty UMB pod záštitou Študentskej historickej spoločnosti, s  podporou nielen Katedry histórie a Filozofickej fakulty UMB, ale aj Slovenskej historickej spoločnosti a Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied. Hlavnými organizátormi boli predsedníčka ŠHS Bc. Zuzana Kudzbelová a podpredseda Bc. Marek Oravec, ktorí sa zúčastnili  na spomínanej konferencií v Prahe. Jej výsledkom bola dohoda o ďalšej spolupráci medzi slovenskými a českými historickými spolkami. Zo študentov histórie našej katedry sa tiež vytvoril tím, ktorý pomáhal s organizáciou.

            Po registrácií sa členovia spolkov ubytovali v študentskom domove a následne sa presunuli do budovy fakulty, kde ich úvodným slovom privítala Bc. Zuzana Kudzbelová. Program stretnutia zahájil vedúci katedry histórie PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. a predseda Spolku banskobystrických historikov Mgr. Patrik Kunec, PhD. Otváraciu prednášku na tému „Oneskorená emancipácia slovenskej historiografie a české impulzy a limity“ predniesol študentom  prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD. Profesor Škvarna vo svojej prednáške načrtol niektoré problémy vývoja slovenskej historickej vedy v priebehu 19. a 20. storočia v kontexte odlišného vývoja slovenského a českého národa.

            Pokračovalo sa prezentáciou študentských spolkov, ich činností za uplynulý rok a víziami do budúcnosti. Predstavili sa spolky z Čiech v zložení: Cech studentů historie ( FF UP, Olomouc), ISHA Olomouc, Cliopavia (Opavská pobočka SHČR), Ffabula ( FF UK, Praha). Po programe nasledovala večera a večerný program, ktorý sa odohrával v študentskom V- clube. Z dôvodu dlhej cesty viacerých zúčastnených, druhá časť spolkov prezentovala svoju činnosť v priebehu nasledujúceho dňa. V sobotu sa v rámci českých spolkov predstavili: Agora (PF, Praha), Masarikovi historici ( Brno), Studentský historický spolek UHK ( Hradec Králové) a študenti z Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Po prezentáciách českých spolkov dostali priestor aj študenti zo slovenských univerzít, konkrétne z Bratislavy, Trnavy, Nitry a Košíc. Zástupcovia slovenských univerzít sa na minuloročnom stretnutí v Prahe nezúčastnili a keďže väčšina z nich nefunguje na báze spolkov, odprezentovali akcie, ktoré realizujú vďaka podpore svojich domácich katedier histórie.

Blok zameraný na prezentácie ukončila Barbora Hrubá, prezidentka ISHA (International Students of History Association), ktorá odpovedala na otázky týkajúce sa medzinárodnej spolupráce študentov histórie.

 Po obedovej prestávke nasledoval blok, ktorý nebol súčasťou stretnutia v Prahe a v rámci nášho stretnutia bol do programu zaradený na základe dohody. Tým blokom  bol študentský seminár o kultúrnych dejinách. Seminár bol určený na prezentáciu výsledkov výskumu zúčastnených študentov. Blok otvoril Mgr. Patrik Kunec, PhD. svojou prednáškou na tému: „Zobrazenie niektorých tém a problémov z oblasti kultúrnych dejín v historických hraných filmoch.“        

Po úvodnej prednáške nasledovali príspevky jednotlivých študentov. Mgr. Tatiana Ďuricová z Karlovej univerzity v Prahe predstavila svoj zaujímavý príspevok s názvom: „Zákulisí normalizační filmové tvorby v dílech na motívy pohádek,“ v ktorom nám ukázala nový pohľad napríklad na rozprávku S čerty nejsou žerty.

Svoj výskum na tému „Působení a vliv Karla Lamače ve filmovém průmyslu Československé první republiky“  priblížil zúčastneným ďalší študent Karlovej univerzity, Mgr. Jan Jindra. Michal Jirmann z Ústí nad Labem predniesol príspevok „Historismus v architektuře 19. století se zaměřením na Schwarzenberské panství.“

Študent z Univerzity Komenského v Bratislave Bc. Peter Ondreička predstavil svoj výskum s názvom „Diabol – základná charakteristika“ a jeho kolega Bc. Juraj Kuchárik zakončil celý seminár prednáškou „Premeny opevnenia v Bratislave v čase tureckého nebezpečenstva“.

Záverečným bodom sobotňajšieho programu bola diskusia o budúcej spolupráci spolkov a univerzít zo Slovenskej a Českej republiky. V priebehu diskusie sme zhodnotili priebeh stretnutia a porovnali sme ho s už spomínaným pražským stretnutím, vďaka čomu sme získali odrazový mostík pre ďalšiu diskusiu. Tá sa týkala najmä činnosti spolkov na Slovensku, reorganizácii menovania delegátov jednotlivých spolkov, ale diskutovalo sa hlavne o podobe a priebehu budúcich stretnutí študentov histórie. V rámci diskusie sa objavila otázka pravidelnosti stretnutí. Zhodli sme sa na takpovediac tradícií, kedy by sa stretnutia mali organizovať dvakrát ročne. Rozdelili sme ich na dve etapy, v rámci ktorých by na prvom stretnutí spolky odprezentovali svoju minuloročnú činnosť a na druhom, by sa konala študentská vedecká konferencia, ktorej výstupom by mohol byť aj menší zborník. Do programov budúcich stretnutí by vďaka menšiemu programu mala byť zaradená aj exkurzia po hosťujúcej univerzite a meste. V nedeľu sa uskutočnilo oficiálne ukončenie stretnutia.

Na záver by sme sa chceli v mene Študentskej historickej spoločnosti pri Katedre histórie FF UMB poďakovať všetkým študentským historickým spolkom za ich účasť na stretnutí a rovnako Filozofickej fakulte UMB, Katedre histórie FF UMB, Slovenskej historickej spoločnosti SAV a Historickému ústavu SAV za ich podporu pri organizovaní tohto podujatia. Veríme, že študenti si z Banskej Bystrice odniesli so sebou mnohé inšpirácie pre rozvíjanie aktivít na svojich domovských univerzitách a tešíme sa na ďalšie stretnutie, ktoré by sa malo konať ešte tento kalendárny rok v Olomouci alebo v Prahe. 

 

Alena Bődová – 2.Bc SjHi,  Aneta Crkoňová – 2.Bc AjHi