PhDr. Daniela Kováčová PhD.

Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúcej katedry

Telefónne číslo:
048 446 5630
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J02

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
13:40 - 14:30
Štvrtok
12:05 - 12:55
Piatok
-
Žiadam študentov a študentky, aby rešpektovali konzultačné hodiny a konzultácie si dohodli predom prostredníctvom emailovej komunikácie.Pondelkové konultácie sú určené na riešenie záležitostí AISu.

Kde ma nájdete

PhDr. Daniela Kováčová PhD.
Katedra etiky a aplikovanej etiky
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: J02
Telefón: 048 446 5630
Email: Daniela.Kovacova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Štúdium:

V rokoch 2003 - 2006: bakalárske štúdium filozofie a sociológie na FF Univerzity Palackého v Olomouci (záverečná práca- Človek a boh u Tomáša Akvinského)

 V rokoch 2006 - 2008: magisterské štúdium filozofie a sociológie na FF Univerzity Palackého v Olomouci (záverečná práca- Myšlienkové prepojenie medzi anarchizmom a existencializmom v dielach M.A. Bakunina a J.P. Sartra)

 V roku 2011 rigorózna štátna skúška v odbore sociálna filozofia spojená s obhajobou rigoróznej práce Relácia "ja a druhý" v diele Jean - Paul Sartra na FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 V roku 2012 ukončené doktorandské štúdium v odbore systematická filozofia zavŕšené obhajobou dizertačnej práce s názvom Ontologická sloboda ako zdroj antitotalitarizmu na FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Pedagogická činnosť:

  • Dejiny filozofie a etiky
  • Aplikovaná sociológia
  • Aplikovaná antropológia
  • Etika vedy a techniky
  • Spoločenská a morálna zodpovednosť organizácií

Vedecký záujem:

  • filozofické myslenie Jeana Paula Sartra, existencializmus (ateistický) a filozofia existencie, fenomenológia s dôrazom na otázky autenticity existencie, jej smrteľnosti, konečnosť a možnosti "spolubytia" s inými
  • feministická etika a antropológia
  • problematika implementácie etiky do "vedy" a vedeckého výskumu, CSR stratégie
  • otázky koexistencie etiky a umenia