PhDr. Daniela Kováčová PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7316
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
316

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
13:00 - 14:00
Streda
10:40 - 11:40
Štvrtok
-
Piatok
-
Žiadam študentov a študentky, aby rešpektovali konzultačné hodiny a konzultácie si dohodli predom prostredníctvom emailovej komunikácie.Pondelkové konultácie sú určené na riešenie záležitostí AISu.

Kde ma nájdete

PhDr. Daniela Kováčová PhD.
Katedra filozofie
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 316
Telefón: 048 446 7316
Email: Daniela.Kovacova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Štúdium:

V rokoch 2003 - 2006: bakalárske štúdium filozofie a sociológie na FF Univerzity Palackého v Olomouci (záverečná práca- Človek a boh u Tomáša Akvinského)

 V rokoch 2006 - 2008: magisterské štúdium filozofie a sociológie na FF Univerzity Palackého v Olomouci (záverečná práca- Myšlienkové prepojenie medzi anarchizmom a existencializmom v dielach M.A. Bakunina a J.P. Sartra)

 V roku 2011 rigorózna štátna skúška v odbore sociálna filozofia spojená s obhajobou rigoróznej práce Relácia "ja a druhý" v diele Jean - Paul Sartra na FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 V roku 2012 ukončené doktorandské štúdium v odbore systematická filozofia zavŕšené obhajobou dizertačnej práce s názvom Ontologická sloboda ako zdroj antitotalitarizmu na FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Pedagogická činnosť:

  • Dejiny filozofie a etiky
  • Aplikovaná sociológia
  • Aplikovaná antropológia
  • Etika vedy a techniky
  • Spoločenská a morálna zodpovednosť organizácií

Vedecký záujem:

  • filozofické myslenie Jeana Paula Sartra, existencializmus (ateistický) a filozofia existencie, fenomenológia s dôrazom na otázky autenticity existencie, jej smrteľnosti, konečnosť a možnosti "spolubytia" s inými
  • feministická etika a antropológia
  • problematika implementácie etiky do "vedy" a vedeckého výskumu, CSR stratégie
  • otázky koexistencie etiky a umenia