PhDr. Daniela Kováčová PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7316
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
316

Konzultačné hodiny

Pondelok
14:35 - 15:20
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
11:00 - 12:00
Piatok
-
Žiadam študentov a študentky, aby rešpektovali konzultačné hodiny a konzultácie si dohodli predom prostredníctvom emailovej komunikácie.Pondelkové konultácie sú určené na riešenie záležitostí AISu.

Kde ma nájdete

PhDr. Daniela Kováčová PhD.
Katedra filozofie
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 316
Telefón: 048 446 7316
Email: Daniela.Kovacova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Štúdium:

V rokoch 2003 - 2006: bakalárske štúdium filozofie a sociológie na FF Univerzity Palackého v Olomouci (záverečná práca- Človek a boh u Tomáša Akvinského)

 V rokoch 2006 - 2008: magisterské štúdium filozofie a sociológie na FF Univerzity Palackého v Olomouci (záverečná práca- Myšlienkové prepojenie medzi anarchizmom a existencializmom v dielach M.A. Bakunina a J.P. Sartra)

 V roku 2011 rigorózna štátna skúška v odbore sociálna filozofia spojená s obhajobou rigoróznej práce Relácia "ja a druhý" v diele Jean - Paul Sartra na FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 V roku 2012 ukončené doktorandské štúdium v odbore systematická filozofia zavŕšené obhajobou dizertačnej práce s názvom Ontologická sloboda ako zdroj antitotalitarizmu na FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Pedagogická činnosť:

- Dejiny etického myslenia

- Systematická etika

-Etika vedy

-Feministická etika

 

Vedecký záujem:

- existencializmus (ateistický) a filozofia existencie, fenomenológia s dôrazom na otázky autenticity existencie, jej smrteľnosti, konečnosť a možnosti "spolubytia" s inými

- feministické filozofické prístupy ku skúmaniu identity

- etické aspekty vedeckého výskumu

- naturalizovaná etika

- neuroetika