Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS, študijný poradca katedry

Telefónne číslo:
048 446 5064
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
164

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:00 - 12:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
10:00 - 12:00
Piatok
-
Prosím študentov, aby mi každú konzultáciu vopred oznámili. Vo štvrtok od 10.00 do 12.00 sú stránkové hodiny študijného poradcu KSJ.

Kde ma nájdete

Mgr. Martin Lizoň, PhD.
Katedra slovanských jazykov
Tajovského 51
974 01 Banská Bystica
Slovenská republika

Kancelária: 164
Telefón: 048 446 5064
Email: Martin.Lizon@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vedecké zameranie:

reflexia ruskej histórie v dielach vizuálneho umenia

interpretácia literatúry v knižnej ilustrácii   

ruské výtvarné umenie (s akcentom na umenie 2. polovice 20. storočia a umenie 21. storočia) ako súčasť cudzojazyčnej edukácie 

ruská filmová tvorba ako súčasť cudzojazyčnej edukácie

ruská próza 2. polovice 20. storočia a 21. storočia (s akcentom na ruskú postmodernu)

ruská história 2. polovice 20. storočia a 21. storočia

 

Aktuálna pedagogická činnosť:

ruská literatúra 2. polovice 20. storočia a 21. storočia 

ruská história 2. polovice 20. storočia a 21. storočia

praktické jazykové cvičenia z ruského jazyka

konverzácie z ruského jazyka

ruská filmová tvorba a jej interpretácia

 

 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:

 

philosophiae doctor (PhD.) vo vednom odbore 75-02-9 Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania ruského jazyka

 

Účasť v grantových projektoch (spoluriešiteľ):

VEGA č. 1/4736/07 Literatúra ako literárne konanie a jej konceptualizácia v kľúčových metaforách vzdelávacieho systému / Literature in Literary Actions and its Conceptualising Via Key Metaphors of Various Educational Systems. Vedúci projektu: doc. Ivan Jančovič, PhD., doba  riešenia projektu: 2016 - 2018.

 

Zahraničný projekt fondu Russkij mir História Ruska v umeleckých obrazoch: Učebno-metodický materiál pre výučbu predmetu História a kultúra Ruska (pre študentov-rusistov vysokých škol na Slovensku) / History of Russia in Paintings. Vedúca projektu: prof. Larisa A. Sugay, DrSc., doba  riešenia projektu: 2013 - 2015.

 

VEGA č. 1/4736/07 Slovanské literatúry 20. storočia - dialóg kultúr, jazykov a areálu / Slavic literature in the 20th century - a dialogue of cultures, languages and areas. Vedúca projektu: doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD., doba  riešenia projektu: 2007 - 2009.

 

 

Členstvo v organizáciách:

 

ARS - Asociácia rusistov Slovenska