doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5062
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K162

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
13:00 - 14:00

Kde ma nájdete

doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.
Katedra slovanských jazykov
Tajovského 55
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: K162
Telefón: 048 446 5062
Email: Gabriela.Olchowa@umb.sk

Profesijná charakteristika

Odborný asistent. Vedie jazykovedné disciplíny z kontrastívnej gramatiky (fonetika a fonológia, morfológia a syntax), lexikografie, poľsko-slovenské jazykové vzťahy a reálie Poľska (história a geografia Poľska).

Redaktor časopisu Język Polski i Kultura vydávanej na FHV UMB v Banskej Bystrici. Autorka monografie Przejawy perswazji w strukturze siedemnastowiecznych kazań polskiego kaznodziei Szymona Starowolskiego a zborníka z konferencie Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí - súčasnosť a perspektívy.

Výskumná a vedecká činnosť je zameraná na komparáciu poľskej a slovenskej jazykovej etikety, problémy jazyka sacrum a glottodidaktiku s akcentom na výučbu sociokultúrnych kompetencií. Venuje sa aj poľsko-slovenskému kultúrnemu dialógu a kritike prekladu.

Kontaktný formulár

=