Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí

Informácie o projekte

Innovative Steps in the University Education in the 21 Century

Aktivita 1.2 Tvorba a inovácia ŠP v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v AJ a NJ

Číslo projektu:26110230109
Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Mgr. Zuzana Tuhárska, PhD.
Koordinátor projektu:RNDr. Michal Klaučo, PhD.
Spoluriešitelia:PaedDr. Alena Štulajterová, PhD.,
doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.,
PhDr. Katarína Feťková, PhD.,
doc. PhDr. Eva Homolová, PhD.
PhDr. Roman Ličko, PhD.,
PaedDr. Renáta Vajdičková, PhD.,
PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.
Zahraničný projekt:nie