Vytvorenie moderných vysokoškolských študijných materiálov na výučbu anglického jazyka pre študijný program aplikovaná zoológia a poľovníctvo

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

KEGA

Číslo projektu:010TU Z-4/2019
Doba riešenia:2019 - 2021
Spoluriešitelia:za FF UMB: Bachledová Marianna, Mgr., PhD.; Michael Dove
Zahraničný projekt:nie