Projekty

Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity

Číslo projektu:APVV-18-0122Doba riešenia:1. júl. 2019 - 30. jún. 2023
Vedúci projektu:Sedová Tatiana, prof. PhDr., CSc.Koordinátor projektu:

Vysokoškolská učebnica kritického myslenia s elektronickou podporou

Číslo projektu:010UMB-4/2016Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Schmidt Martin, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Metodologické a filozofické problémy prírodných, sociálnych a humanitných vied

Číslo projektu:VEGA č. 2/0207/09Doba riešenia:2009 - 2012
Vedúci projektu:PhDr. Juraj Šuch, PhD. (Katedra filozofických vied FHV UMB v Banskej Bystrici)Koordinátor projektu:

Metodologické a filozofické problémy prírodných, sociálnych a humanitných vied

Číslo projektu:VEGA č. 2/0207/09Doba riešenia:2009 - 2012
Vedúci projektu:PhDr. Juraj ŠUCH, PhD. (KFi FHV UMB)Koordinátor projektu:prof. PhDr. Jozef VICENÍK, CSc. (Filozofický ústav SAV)

Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín - učebné texty

Číslo projektu:KEGA č. 3/5158/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PhDr. Juraj ŠUCH, PhD.Koordinátor projektu:

Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín (učebné texty)

Číslo projektu:KEGA č. 3/5158/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:Mgr. Juraj Šuch, PhD. (Katedra filozofických vied FHV UMB v Banskej Bystrici)Koordinátor projektu:

Kontaktný formulár

=