doc. PaedDr. Štefan ADAMČÁK, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7553
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
č.33

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:15 - 10:15
Utorok
08:45 - 09:45
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Kontaktovať ma môžte aj prostredníctvom mailovej pošty.

Kde ma nájdete

doc. PaedDr. Štefan ADAMČÁK, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
Tajovského ul. 40
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: č.33
Telefón: 048 446 7553
Email: Stefan.Adamcak@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD. (nar. 1971) - absolvoval Fakultu

 humanitných a prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, doktorandské
 štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave. Habilitačné
 konanie ukončil na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici.
 Na vysokej škole pôsobí od roku 1996. Na katedre telesnej výchovy a športu sa
zaoberá problematikou pohybových a športových hier i snowboardingom.
Prednáškovú činnosť orientuje na oblasťanatómie človeka.

 


Kontaktný formulár

=