doc. PaedDr. Štefan ADAMČÁK, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7553
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
č.33

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:30 - 10:30
Utorok
08:50 - 09:50
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

doc. PaedDr. Štefan ADAMČÁK, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
Tajovského ul. 40
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: č.33
Telefón: 048 446 7553
Email: Stefan.Adamcak@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD. (nar. 1971) - absolvoval Fakultu

 
 

humanitných a prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, doktorandské

 

štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave. Habilitačné

 

konanie ukončil na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici.

 

Na vysokej škole pôsobí od roku 1996. V súčasnosti pôsobí na Katedre

 

telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej

 

Bystrici, kde sa zaoberá problematikou pohybových a športových hier i snowboardingom.

 
Prednáškovú činnosť orientuje na oblasť anatómie človeka.

 


Kontaktný formulár

=