Stvárnenie aktuálnych spoločenských problémov v súčasnom švajčiarskom po nemecky a po francúzsky písanom kriminálnom románe a v slovenskom kriminálnom románe

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

VEGA

Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:za FF UMB: Zázrivcová Monika, Mgr., PhD.
Koordinátor projektu:UNIPO Prešov, Mgr. Ján Jambor, PhD.
Zahraničný projekt:nie