Krátke „ľudové“ texty

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Číslo projektu:1/0702/21
Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Arcangeli Massimo, Prof. PhD.
Zahraničný projekt:nie