Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kultúrne podujatia

Banskobystrická polonistika sa od počiatku aktívne zapájala do spoločenského a kultúrneho diania nielen na pôde univerzity, ale aj v meste Banská Bystrica. Úzko spolupracuje s viacerými inštitúciami, ktorým pomáha spoluorganizovať podujatia propagujúce poľskú kultúru v rámci regiónu. K najvýznamnejším patria Poľský inštitút v Bratislave, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Bábkové divadlo na Rázcestí a Centrum nezávislej kultúry Záhrada. V nasledujúcej časti prinášame prehľad kultúrnych podujatí od r. 2008. Prehľad predchádzajúcich aktivít je možné nájsť v publikácii 10 rokov polonistiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

2008

2009

2012

 Diskusný večer s básnikom Wojciechom Wenclom, ktorý polonistika pripravila v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave. Podujatie sa uskutočnilo v Centre nezávislej kultúry Záhrada. Moderátorom večera bol mgr Jakub Pacześniak, lektor poľského jazyka na FF UMB. Súčasťou programu bolo čítanie poézie autora a jej prekladov z dielne našich študentov. https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/fotogaleria/poeticky-vecer-s-wojciechom-wenclom.html

 

2013

 

 Bližšie informácie nájdete tu.