Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ruský jazyk 1 a Ruský jazyk 2 (univerzitný predmet)