Zamestnanci Filozofickej Fakulty

prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.

prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
+421 48 446 7556
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
32
PaedDr. Boris Beťák, PhD.

PaedDr. Boris Beťák, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, správca športovej haly a tenisových kurtov

Telefónne číslo:
+421 48 446 7565
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
T 59
Mgr. Katarína Biačková, PhD.

Mgr. Katarína Biačková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, administrátorka webovej a facebookovej stránky katedry

Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K164
doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garant študijného programu

Telefónne číslo:
+421 48 446 5031
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
031
Bc. Alica Bírešová

Bc. Alica Bírešová

Sekretárka, Katedrová administrátorka webovej stránky KAA

Telefónne číslo:
+421 48 446 5032
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
032
prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
327
prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, členka Komisie pre zahraničné vzťahy, Erasmus a CEEPUS, členka Vedeckej rady UMB, šéfredaktorka a predsedníčka vedeckej rady časopisu Nová Filologická revue

Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
Tajovského 51, K 113
Ing. Ingrid Bottková

Ing. Ingrid Bottková

Tajomníčka

Telefónne číslo:
+421 48 446 7423, 0915 349 329
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 23
Katarína Brišová

Katarína Brišová

Referentka

Telefónne číslo:
+421 48 446 7422
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F022
Mgr. David Brunn, PhD.

Mgr. David Brunn, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent