Члены кафедры

Vedúci katedry

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
+421 48 446 7116
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F 115

Profesori

prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, didaktik katedry, koordinátor pre pedagogickú prax, garant ŠP učiteľstvo histórie v kombinácii - 1. a 2. stupňa (Bc., Mgr.), gestor rozširujúceho štúdia histórie (externé štúdium), odborný garant vzdelávacích aktivít Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí (na obdobie 2017-2021), podpredseda Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, vedúci Centra pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov

Telefónne číslo:
+421 48 446 7120
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
120
prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Garant štúdia UAP dejepis v kombinácii (1.+2. stupeň)

Telefónne číslo:
+421 48 446 7117
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
F 117
prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.

prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, garant ŠP história 1, 2, 3 stupeň

Telefónne číslo:
+421 48 446 7121
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
č. m. F121

Docenti

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
+421 48 446 7119
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F119
doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

Zaradenie:
Docent
Kancelária:
114, 12
doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.

doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
+421 48 446 7112
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
112

Odborní asistenti

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
+421 48 446 7116
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F 115
Mgr. Patrik Kunec, PhD.

Mgr. Patrik Kunec, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, správca katedrovej webovej stránky; katedrový koordinátor pre program Erasmus+ a pre e-learningové vzdelávanie

Telefónne číslo:
+421 48 446 7118
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
1. poschodie, F 118
Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Zástupkyňa vedúceho katedry, katedrová referentka pre vedu, koordinátorka sietí CEEPUS

Telefónne číslo:
+421 48 446 7143
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
143 (1. poschodie)
PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, šéfredaktor časopisu Acta historica Neosoliensia

Telefónne číslo:
+421 48 446 7118
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
118
PhDr. Oto Tomeček, PhD.

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre učiteľské študijné programy

Telefónne číslo:
+421 48 446 7143
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
143

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Jana Kováčová

Mgr. Jana Kováčová

Sekretárka, referentka pre edičnú činnosť

Telefónne číslo:
+421 48 446 7115, 0915 829 051
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 115
Tomaščíková Jarmila

Tomaščíková Jarmila

Knihovníčka

Telefónne číslo:
+421 48 446 7155
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
111 - Albertynianum