prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, didaktik katedry, koordinátor pre pedagogickú prax, garant ŠP učiteľstvo AP história v kombinácii, gestor rozširujúceho štúdia histórie (HiEr), odborný garant vzdelávacích aktivít Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí (na obdobie 2017-2021), podpredseda Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, vedúci Centra pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov

Telefónne číslo:
+421 48 446 7120
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
120

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-
VVČ: utorok

Kde ma nájdete

prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.
Кафедра истории
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

FHV_USER_CONTACT_OFFICE: 120
Telefón: +421 48 446 7120
Email: Miroslav.Kmet@umb.sk

Контактный формуляр

=