Pripravované podujatia

Katedra filozofie FF UMB a Slovenské filozofické združenie pri SAV srdečne pozývajú všetkých záujemcov na prednášku Doc. Andrey Javorskej, PhD. (Katedra filozofie FF UKF v Nitre) na tému  Dejiny a dejinnosť v  diele Martina Heideggera. Prednáška sa bude konať dňa 27. apríla 2017 (štvrtok) o 13:30 v miestnosti č. 342 na Tajovského ulici č. 40 (3. poschodie).

Prednáška je orientovaná na prezentáciu jedného z možných prístupov fenomenologického uchopenia dejín a dejinnosti. Budeme sledovať ako bola na fenomenologickej pôde novým spôsobom položená otázka dejín, ktorá podľa M. Heideggera patrí medzi najzákladnejšie otázky existencie človeka,  podstatne súvisí s otázkou vzťahu bytia a času a  základnou štruktúrou ľudského prístupu k svetu. Heidegger odkrýva úzku väzbu medzi interpretáciou dejín a časovo-dejinnou interpretáciou ľudskej existencie. 

 

Katedra filozofie vás pozýva na prednášku Informovaný estetický postoj Mgr. Barbory Řebíkovej (Katedra politologie a filozofie FF UJEP, Ústí nad Labem, ČR), ktorá sa koná 26. apríla 2017 (streda) o 9:45 v miestnosti č. 342 na Tajovského 40.