Štátne skúšky a záverečné práce

 

HARMONOGRAM 4. semestra (akademický rok 2016/17)
  Riadny termín Opravný (náhradný) termín
Vyučovanie 11. 2. 29. 4. 2017  
Obdobie na ukončenie študijných povinností  do 4. 6. 2017 do 24. 6. 2017
Odovzdanie záverečnej práce a jej vloženie do AIS do 15. 6. 2017 do 3. 7. 2017
Prihlásenie na štátnu skúšku do 15. 6. 2017 do 3. 7. 2017
Štátne skúšky (s obhajobou záverečnej práce) 3. 7. 2017 22. 8. 2017

  Legislatíva upravujúca záverečné práce na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici