Štátne skúšky a záverečné práce

 Témy záverečných prác na akademický rok 2016/17

  Legislatíva upravujúca záverečné práce na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

  Šablóna záverečnej práce (smernica č. 4/2016 o ďalšom vzdelávaní na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici)

  Tézy na štátne skúšky 

 

HARMONOGRAM 4. semestra (akademický rok 2016/17)
  Riadny termín Opravný (náhradný) termín
Vyučovanie 11. 2. 29. 4. 2017  
Obdobie na ukončenie študijných povinností  do 4. 6. 2017 do 24. 6. 2017
Odovzdanie záverečnej práce a jej vloženie do AIS do 15. 6. 2017 do 3. 7. 2017
Prihlásenie na štátnu skúšku do 15. 6. 2017 do 3. 7. 2017
Štátne skúšky (s obhajobou záverečnej práce) 3. 7. 2017 30. 8. 2017

 

  Harmonogram štátnych skúšok – jún 2017