Denné štúdium

Rozvrh hodín pre denné štúdium na zimný semester 2017/2018

 

Aktuálny rozvrh je nutné hľadať pod skratkou študijného programu.

Povinne voliteľné predmety profilových modulov je potrebné hľadať v rozvrhu príslušného vyučujúceho.

 

Blokové vyučovanie spoločného základu pre učiteľstvo - ZS 2017/2018

 

Vysvetlivky k rozvrhu:

F – učebne na Tajovského 40
T – učebne na Tajovského 40 (KTVŠ)
K – učebne na Tajovského 51
T40 – Tajovského ulica 40, hlavná budova „nad cestou“
T51 – Tajovského ulica 51, „pod cestou“
T55 – Tajovského ulica 55, pri štadióne
Faul – aula Beliana