Zamestnanci Filozofickej Fakulty

doc. PaedDr. Štefan ADAMČÁK, PhD.

doc. PaedDr. Štefan ADAMČÁK, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7553
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
č.33
Prof. PhDr. Alabán František, CSc.

Prof. PhDr. Alabán František, CSc.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 4138
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
225
prof. Massimo Arcangeli, PhD.

prof. Massimo Arcangeli, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5126
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
K126 (Tajovského 51)
PhDr. Ardamica Zorán, PhD.

PhDr. Ardamica Zorán, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 4148
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
226
Mgr. Marianna Bachledová

Mgr. Marianna Bachledová

Doktorandka, Projektová manažérka Prekladateľskej a tlmočníckej spoločnosti FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 5021
Kancelária:
K019
Bajusová Miroslava

Bajusová Miroslava

Doktorandka

Kancelária:
117
PhDr. Balážová Ingrid

PhDr. Balážová Ingrid

Referentka, Medzinárodné vzťahy a edičná činnosť, tajomníčka AS FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 7414
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 14
dr. hab. Monika Banaś

dr. hab. Monika Banaś

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5122
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
J 008
Mgr. Juraj Bánovský, PhD.

Mgr. Juraj Bánovský, PhD.

Výskumný pracovník

Telefónne číslo:
048 446 7320
PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.

PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, fakultná koordinátorka ŠVA, katedrová koordinátorka ŠVA, katedrová koordinátorka pedagogických praxí, členka AS FF UMB, členka redakčnej rady fakultného e-časopisu Motus in verbo a časopisu Kritika prekladu

Telefónne číslo:
048 446 7334
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F334