Members of the Department

Vedúci katedry

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Office:
K 112

Profesori

prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, členka Komisie pre zahraničné vzťahy, Erasmus a CEEPUS, členka Vedeckej rady UMB, šéfredaktorka a predsedníčka vedeckej rady časopisu Nová Filologická revue

Zaradenie:
Profesor
Office:
Tajovského 51, K 113

Docenti

doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.

doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.

Zástupca vedúceho katedry

Zaradenie:
Docent
Office:
115
doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Office:
K 112

Odborní asistenti

Mgr. Edita Jurčáková, PhD.

Mgr. Edita Jurčáková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
Tajovského 51, K 109
Mgr. Jana Lauková, PhD.

Mgr. Jana Lauková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, správkyňa webovej stránky katedry

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 115
PhDr. Eva Molnárová, PhD.

PhDr. Eva Molnárová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrová koordinátorka ECTS, koordinátorka pedagogickej praxe

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
110
Mgr. Jana Štefaňáková, PhD.

Mgr. Jana Štefaňáková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 109
PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, prodekanka pre pedagogickú činnosť

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 108, F 015

FHV_USER_JOB_ORDER_ZAHRANICNI_LEKTORI

Nuber Jörn

Nuber Jörn

Vysokoškolský učiteľ

Phone:
446-5114
Office:
K-114
Mag. Dominik Timmermann

Mag. Dominik Timmermann

Vysokoškolský učiteľ

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Anna Ivínová

Mgr. Anna Ivínová

Sekretárka, katedry: KGE a KRO

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Office:
K 111