Members of the Department

Vedúci katedry

doc. Ivan Jančovič, PhD.

doc. Ivan Jančovič, PhD.

Vedúci katedry

Zaradenie:
Docent
Office:
F332

Profesori

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Office:
F328

Docenti

doc. Ivan Jančovič, PhD.

doc. Ivan Jančovič, PhD.

Vedúci katedry

Zaradenie:
Docent
Office:
F332
doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Office:
F331

Odborní asistenti

PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.

PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, fakultná koordinátorka ŠVA, katedrová koordinátorka ŠVA, katedrová koordinátorka pedagogických praxí, členka AS FF UMB, členka redakčnej rady fakultného e-časopisu Motus in verbo

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
F334
Mgr. Martina Kubealaková, PhD.

Mgr. Martina Kubealaková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, t. č. MD, členka Edičnej komisie FF UMB, predsedníčka komisie ŠVA KSLLV...

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
F334
Mgr. Eva Pršová, PhD.

Mgr. Eva Pršová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrová rozvrhárka, koordinátorka pre ERASMUS a zahraničné mobility

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
F329

Nepedagogickí zamestnanci

Kováčová Jana

Kováčová Jana

Sekretárka

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Office:
115