Members of the Department

Vedúci katedry

PaedDr. Alena Štulajterová, PhD.

PaedDr. Alena Štulajterová, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, gestorka ďalšieho vzdelávania Odborný preklad a Rozširujúce štúdium AJ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 030

Docenti

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garant študijného programu

Zaradenie:
Docent
Office:
031
doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD.

doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Office:
K020
doc. PhDr. Eva Homolová, PhD

doc. PhDr. Eva Homolová, PhD

Zástupca vedúceho katedry, garantka magisterského študijného programu

Zaradenie:
Docent
Office:
K 021
doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, prezidentka slovenskej pobočky Stredoeurópskej asociácie kanadských štúdií, členka národnej grantovej komisie MŠ KEGA č. 4

Zaradenie:
Docent
Office:
023 (FHV)
doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.

doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garantka bakalárskeho študijného programu učiteľstva akademických predmetov

Zaradenie:
Docent
Office:
K021

Odborní asistenti

Mgr. Marianna Bachledová, PhD.

Mgr. Marianna Bachledová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K019
Mgr. Michael Dove

Mgr. Michael Dove

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K022
PhDr. Martin Kubuš, PhD.

PhDr. Martin Kubuš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 020
Mgr. Matej Laš, PhD.

Mgr. Matej Laš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, priemerný človek

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K019
PhDr. Roman Ličko, PhD.

PhDr. Roman Ličko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
022
PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD.

PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrová koordinátorka ECTS

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K031
PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD.

PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 031
Mgr. Anna Slatinská, PhD.

Mgr. Anna Slatinská, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K033
PaedDr. Alena Štulajterová, PhD.

PaedDr. Alena Štulajterová, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, gestorka ďalšieho vzdelávania Odborný preklad a Rozširujúce štúdium AJ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 030
PhDr. Elena Vallová, PhD.

PhDr. Elena Vallová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 024
Mgr. Barbora Vinczeová, PhD.

Mgr. Barbora Vinczeová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
033

FHV_USER_JOB_ORDER_ZAHRANICNI_LEKTORI

Mgr. Görkem Arslan

Mgr. Görkem Arslan

Lektorka tureckého jazyka

Phone:
944313297
Office:
K018

Nepedagogickí zamestnanci

Bc. Alica Bírešová

Bc. Alica Bírešová

Sekretárka, Katedrová administrátorka webovej stránky KAA

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Office:
032
Mgr. Milena Štulrajterová, PhD.

Mgr. Milena Štulrajterová, PhD.

Knihovníčka

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Office:
K034