Members of the Department

Vedúci katedry

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, člen komisie pre financie

Zaradenie:
Profesor
Office:
K137

Profesori

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, člen komisie pre vedu

Zaradenie:
Profesor
Office:
K143
Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, člen komisie pre financie

Zaradenie:
Profesor
Office:
K137
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Office:
K136

Docenti

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor ŠVA a pedagogickej praxe

Zaradenie:
Docent
Office:
K134

Odborní asistenti

Anna Gálisová, PhD.

Anna Gálisová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, rozvrhárka

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K138
PhDr. Annamária Genčiová, PhD.

PhDr. Annamária Genčiová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, lektorka

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K142
Mgr. Veronika Gondeková, PhD.

Mgr. Veronika Gondeková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, lektorka

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K142
PhDr. Anita Huťková, PhD.

PhDr. Anita Huťková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, správkyňa webovej stránky katedry

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 141
Mgr. Alexandra Chomová, PhD.

Mgr. Alexandra Chomová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K140
Mgr. Henrich Jakubík, PhD.

Mgr. Henrich Jakubík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, lektor

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 139
Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, študijný poradca, katedrový koordinátor pre ECTS

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K139
Mgr. Lujza Urbancová, PhD.

Mgr. Lujza Urbancová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, rozvoj a vzťahy s verejnosťou

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K135

Nepedagogickí zamestnanci

Eva Patrášová

Eva Patrášová

Sekretárka, katedry: KSJ a KSJK

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec