Members of the Department

Vedúci katedry

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Office:
K137

Profesori

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Office:
K143
Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Office:
K137
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Office:
K136

Docenti

doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.

doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Office:
K139
doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor ŠVA a pedagogickej praxe

Zaradenie:
Docent
Office:
K134

Odborní asistenti

Mgr. Anna Gálisová, PhD.

Mgr. Anna Gálisová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrová koordinátorka ECTS a rozvrhárka

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K138
Mgr. Alexandra Chomová, PhD.

Mgr. Alexandra Chomová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrová koordinátorka pre ERASMUS

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K141
Lujza Urbancová, PhD.

Lujza Urbancová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, rozvoj a vzťahy s verejnosťou

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K135

FHV_USER_JOB_ORDER_VYSKUMNI_PRACOVNICI

Nepedagogickí zamestnanci

Patrasova Eva

Patrasova Eva

Sekretárka

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec