Members of the Department

Vedúci katedry

Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K139

Profesori

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, člen komisie pre vedu

Zaradenie:
Profesor
Office:
K143
Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, člen komisie pre financie

Zaradenie:
Profesor
Office:
K137
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Office:
K136

Docenti

doc. PhDr. Anita Huťková, PhD.

doc. PhDr. Anita Huťková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, správkyňa webovej stránky katedry, členka Stálej pracovnej skupiny pre vnútorný systém kvality UMB pre humanitné vedy

Zaradenie:
Docent
Office:
K 141
doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor ŠVA a pedagogickej praxe

Zaradenie:
Docent
Office:
K134

Odborní asistenti

Anna Gálisová, PhD.

Anna Gálisová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, vedúca oddelenia slovenčiny ako cudzieho jazyka, katedrová rozvrhárka, koordinátorka štátnych skúšok

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K138
PhDr. Annamária Genčiová, PhD.

PhDr. Annamária Genčiová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, lektorka, študijná poradkyňa pre KSJK a KSLLV, koordinátorka ECTS, správkyňa facebookového profilu oddelenia slovenčiny ako cudzieho jazyka @osacjff

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K142
Mgr. Veronika Gondeková, PhD.

Mgr. Veronika Gondeková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, lektorka, správkyňa instagramového profilu oddelenia slovenčiny ako cudzieho jazyka @osacj_ff

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K142
Mgr. Alexandra Chomová, PhD.

Mgr. Alexandra Chomová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K140
Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K139
Mgr. Lujza Urbancová, PhD.

Mgr. Lujza Urbancová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, rozvoj a vzťahy s verejnosťou

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K135

FHV_USER_JOB_ORDER_VYSKUMNI_PRACOVNICI

Nepedagogickí zamestnanci

Eva Patrášová

Eva Patrášová

Sekretárka, katedry: KSJ a KSJK

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec