Members of the Department

Vedúci katedry

doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.

doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.

Vedúci katedry

Zaradenie:
Docent
Office:
56, 5

Profesori

prof. PaedDr. Pavol Bartik, PhD.

prof. PaedDr. Pavol Bartik, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Office:
9 na KTVŠ
prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Office:
KTVŠ č.m. 3A
prof. PaedDr. Karol Görner, PhD.

prof. PaedDr. Karol Görner, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Office:
č.11
prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc.

prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Office:
č. m. 8

Docenti

doc. PaedDr. Štefan ADAMČÁK, PhD.

doc. PaedDr. Štefan ADAMČÁK, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Office:
č.33
doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.

doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Office:
32
doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.

doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.

Vedúci katedry

Zaradenie:
Docent
Office:
56, 5
doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD.

doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Office:
č. 53
doc. PaedDr.  Martin Pupiš, PhD.

doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Gestor trénerských špecializácií

Zaradenie:
Docent
Office:
57

Odborní asistenti

PaedDr. Boris Beťák, PhD.

PaedDr. Boris Beťák, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, správca športovej haly a tenisových kurtov

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
T 59
Mgr. David Brunn, PhD.

Mgr. David Brunn, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Mgr. Jana Daubnerová, PhD.

Mgr. Jana Daubnerová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Fakultná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
T 030
Mgr. Andrea Izáková, PhD.

Mgr. Andrea Izáková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
č. 58
PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.

PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS, tajomník pre štúdium

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
č.34
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.

PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
10
Mgr. Juraj Kremnický, PhD.

Mgr. Juraj Kremnický, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, správca gymnastickej a zrkadlovej telocvične, webmaster KTVŠ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
10
Mgr. MUDr. Peter Kyseľ

Mgr. MUDr. Peter Kyseľ

Zaradenie:
Odborný asistent
PaedDr. Peter Mandzák, PhD.

PaedDr. Peter Mandzák, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
č. 58
PaedDr. Martina Mandzáková, PhD.

PaedDr. Martina Mandzáková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
12
PaedDr. Lukáš Opáth, PhD.

PaedDr. Lukáš Opáth, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD.

PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Tajomník pre vedu a výskum

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
č. 6
Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.

Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor TV pre UMB

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
č. 34
PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.

PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
12
Mgr. Miroslava Rošková, PhD.

Mgr. Miroslava Rošková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátorka ŠVA na KTVŠ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
č.m.13
doc. PaedDr. Robert Rozim, PhD.

doc. PaedDr. Robert Rozim, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
33
PhDr. Mgr. Miroslav Sližik, PhD.

PhDr. Mgr. Miroslav Sližik, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
T058
Mgr. Michaela Slováková, PhD.

Mgr. Michaela Slováková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborná asistentka

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
30
PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD.

PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
56
Mgr. Sýkora Jozef, PhD.

Mgr. Sýkora Jozef, PhD.

Zaradenie:
Odborný asistent

FHV_USER_JOB_ORDER_VYSKUMNI_PRACOVNICI

Mgr. Sýkora Jozef, PhD.

Mgr. Sýkora Jozef, PhD.

Zaradenie:
Odborný asistent

Nepedagogickí zamestnanci

Magda Veszeleiová

Magda Veszeleiová

Sekretárka

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Office:
č. 5