doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Gestor trénerských špecializácií

Zaradenie:
Docent
Office:
57

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
11:00 - 12:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
08:00 - 09:00
Piatok
-
Do ukončenia protipandemických opatrení budú konzultácie realizované po dohode (min 2 dni vopred) cez MS Teams.

Address

doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.
Tajovského 40
97404 Banská Bystrica
Slovensko

Office: 57
Phone: +421 48 446 7552
Email: Martin.Pupis@umb.sk

On-line contact form

=