doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Gestor trénerských špecializácií

Zaradenie:
Docent
Office:
57

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
10:25 - 11:25
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
11:20 - 12:20
Piatok
-
Uvedené platí pre letný semester 2019/2020. Streda od 9:00 konzultačné hodiny pre doktorandov (platí len pre doktorandov po dohode!!!!!).

Address

doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.
Tajovského 40
97404 Banská Bystrica
Slovensko

Office: 57
Phone: +421 48 446 7552
Email: Martin.Pupis@umb.sk

On-line contact form

=