Zamestnanci Filozofickej Fakulty

doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD.

doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Office:
č.33
prof. Massimo Arcangeli, PhD.

prof. Massimo Arcangeli, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Office:
K 126 (Tajovského 51)
Mgr. Görkem Arslan

Mgr. Görkem Arslan

Lektorka tureckého jazyka

Phone:
944313297
Office:
K018
Avel Louis Robert Charles Didi

Avel Louis Robert Charles Didi

Vysokoškolský učiteľ

Office:
K129
Mgr. Marianna Bachledová, PhD.

Mgr. Marianna Bachledová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K019
PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.

PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, fakultná koordinátorka ŠVA, katedrová koordinátorka ŠVA, katedrová koordinátorka pedagogických praxí, členka AS FF UMB, členka redakčnej rady fakultného e-časopisu Motus in verbo

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
F334
prof. PaedDr. Pavol Bartik, PhD.

prof. PaedDr. Pavol Bartik, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Office:
9 na KTVŠ
PhDr. Jana Belková, PhD.

PhDr. Jana Belková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 116 (Tajovského 51)
Mgr. Lukáš Bendík

Mgr. Lukáš Bendík

Doktorand, 2. rok štúdia

Office:
K018