Where to find us

KHI FF UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovakia


phone: +421 48 446 7116
email: fhv.khi@umb.sk

Department profile

The Department of History of FH MBU was established in 1954. It is the third-oldest Slovak department of its kind. During the half-century of its existence, it has built itself a reputation as one of Slovakia's leading centres of historical research and education. The department currently counts 15 members: two university professors, three emeritus professors, three associate professors and seven assistant lecturers. Our teaching staff also includes external lecturers, especially from the fields of ethnology, the arts, preservation of monuments and archaeology.

Members of the Department

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

Vedúci katedry

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
F 115
prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, didaktik katedry, koordinátor pre pedagogickú prax, garant ŠP učiteľstvo histórie v kombinácii - 1. a 2. stupňa (Bc., Mgr.), gestor rozširujúceho štúdia histórie (externé štúdium), odborný garant vzdelávacích aktivít Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí (na obdobie 2017-2021), podpredseda Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, vedúci Centra pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov

Zaradenie:
Profesor
Office:
120
Mgr. Patrik Kunec, PhD.

Mgr. Patrik Kunec, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, správca katedrovej webovej stránky; katedrový koordinátor pre program Erasmus+ a pre e-learningové vzdelávanie

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
1. poschodie, F 118
Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Zástupkyňa vedúceho katedry, katedrová referentka pre vedu, koordinátorka sietí CEEPUS

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
143 (1. poschodie)
PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, šéfredaktor časopisu Acta historica Neosoliensia

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
118
prof. PhDr. Peter Mičko, PhD.

prof. PhDr. Peter Mičko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Office:
F119
doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

Zaradenie:
Docent
Office:
114, 12
doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.

doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Garant štúdia UAP dejepis v kombinácii (1.+2. stupeň)

Zaradenie:
Profesor
Office:
F 117
doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Office:
112
PhDr. Oto Tomeček, PhD.

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre učiteľské študijné programy

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
143
prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.

prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, garant ŠP história 1, 2, 3 stupeň

Zaradenie:
Profesor
Office:
č. m. F121
Mgr. Jana Kováčová

Mgr. Jana Kováčová

Sekretárka, referentka pre edičnú činnosť

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Office:
F 115
Tomaščíková Jarmila

Tomaščíková Jarmila

Knihovníčka

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Office:
111 - Albertynianum
show more