Members of the Department

Vedúci katedry

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, katedrová koordinátorka pre ERASMUS, členka komisie pre medzinárodnú spoluprácu, rozvrhárka pre polonistiku

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
151

Profesori

prof. Larisa A. Sugay, DrSc.

prof. Larisa A. Sugay, DrSc.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Office:
K155

Docenti

doc. Viktória Liashuk, CSc.

doc. Viktória Liashuk, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Office:
K 163
doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.

doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Office:
K162
Mgr. Anton Repoň, PhD.

Mgr. Anton Repoň, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový didaktik

Zaradenie:
Docent
Office:
154

Odborní asistenti

Mgr. Katarína Biačková, PhD.

Mgr. Katarína Biačková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, administrátorka webovej a facebookovej stránky katedry

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K164
PhDr. Štefan Dorčák

PhDr. Štefan Dorčák

Vysokoškolský učiteľ, Rozvrhár pre rusistiku

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 164
doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
154
Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS, študijný poradca katedry

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
164
Mgr. Anita Račáková, PhD.

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, katedrová koordinátorka pre ERASMUS, členka komisie pre medzinárodnú spoluprácu, rozvrhárka pre polonistiku

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
151

FHV_USER_JOB_ORDER_ZAHRANICNI_LEKTORI

Kotula Bozena, Dr., PhD.

Kotula Bozena, Dr., PhD.

Vysokoškolský učiteľ, lektorka poľského jazyka

Office:
Tajovského 51, č. 162
Nikitina Elena

Nikitina Elena

Vysokoškolský učiteľ, lektorka ruského jazyka

Nepedagogickí zamestnanci

Eva Patrášová

Eva Patrášová

Sekretárka, katedry: KSJ a KSJK

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec