Members of the Department

Vedúci katedry

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, ECTS koordinátorka pre polonistiku, katedrová koordinátorka pre ERASMUS, členka komisie pre zahraničné vzťahy, rozvrhárka pre polonistiku

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
151

Profesori

prof. Larisa A. Sugay, DrSc.

prof. Larisa A. Sugay, DrSc.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Office:
K155

Docenti

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Office:
154
doc. Viktória Liashuk, CSc.

doc. Viktória Liashuk, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Office:
K 163
doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.

doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Office:
K162

Odborní asistenti

Mgr. Olha Brandisz, CSc.

Mgr. Olha Brandisz, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, odborný asistent

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
154
PhDr. Štefan Dorčák

PhDr. Štefan Dorčák

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 164
Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
164
Mgr. Anita Račáková, PhD.

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, ECTS koordinátorka pre polonistiku, katedrová koordinátorka pre ERASMUS, členka komisie pre zahraničné vzťahy, rozvrhárka pre polonistiku

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
151
Mgr. Anton Repoň, PhD.

Mgr. Anton Repoň, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, gestor externého štúdia, katedrový didaktik

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
154
Mgr. Kamila Schillová, PhD.

Mgr. Kamila Schillová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
164

FHV_USER_JOB_ORDER_ZAHRANICNI_LEKTORI

Kotula Bozena, Dr., PhD.

Kotula Bozena, Dr., PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Office:
Tajovského 51, č. 162

Nepedagogickí zamestnanci

Eva Patrášová

Eva Patrášová

Sekretárka

Phone:
446 5148
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec