Members of the Department

Vedúci katedry

Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.

Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, členka Akademického senátu FF UMB, katedrová koordinátorka pre odbornú prax ŠJ (preklad a tlmočenie)

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 133 (Tajovského 51)

Profesori

prof. Massimo Arcangeli, PhD.

prof. Massimo Arcangeli, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Office:
K 126 (Tajovského 51)

Docenti

dr. hab. PhDr. Carlos Dimeo, PhD.

dr. hab. PhDr. Carlos Dimeo, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Docent

Zaradenie:
Docent
Office:
K 130
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie (t. č. 446 1126; č. m. 109 - Rektorát UMB)

Zaradenie:
Docent
Office:
K 128 (Tajovského 51)
doc. Mgr. et Mgr. Katarína Klimová, PhD.

doc. Mgr. et Mgr. Katarína Klimová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, člen edičnej komisie FF UMB

Zaradenie:
Docent
Office:
K 126 (Tajovského 51)

Odborní asistenti

PhDr. Jana Belková, PhD.

PhDr. Jana Belková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 116 (Tajovského 51)
Mgr. Monika Korgová, Ph.D.

Mgr. Monika Korgová, Ph.D.

Vysokoškolský učiteľ, partnerská koordinátorka pre CEEPUS (sieť Red de Hispanistas de Europa Central)

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 132 (Tajovského 51)
Mgr. Eva Mesárová, PhD.

Mgr. Eva Mesárová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrová koordinátorka ECTS a rozvrhárka pre TJ PaT, katedrová koordinátorka pre prax TJ PAT

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 127 (Tajovského 51)
PhDr. Jana Pecníková, PhD.

PhDr. Jana Pecníková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, členka Edičnej komisie FF UMB, katedrová administrátorka webovej stránky KRO

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K132
Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.

Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, členka Akademického senátu FF UMB, katedrová koordinátorka pre odbornú prax ŠJ (preklad a tlmočenie)

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 133 (Tajovského 51)
Mgr. François Schmitt, PhD.

Mgr. François Schmitt, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor pedagogickej praxe pre francúzsky jazyk. Spolukoordinátor Centra univerzitnej úspešnosti UMB

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 129 (Tajovského 51)
Mgr. Dagmar Veselá, PhD.

Mgr. Dagmar Veselá, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrová koordinátorka pre prax FJ PAT; katedrová koordinátorka pre ERASMUS, rozvrhárka pre FJ, členka komisie pre zahraničné vzťahy FF UMB

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 116 (Tajovského 51)
Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, zástupkyňa vedúcej katedry, katedrová koordinátorka ECTS pre FJ UAP a PaT; koordinátorka čiastkovej knižnice KRO; členka recenzného výboru časopisu Romanica Olomucensia

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 131 (Tajovského 51)

FHV_USER_JOB_ORDER_VYSKUMNI_PRACOVNICI

FHV_USER_JOB_ORDER_ZAHRANICNI_LEKTORI

Avel Louis Robert Charles Didi

Avel Louis Robert Charles Didi

Vysokoškolský učiteľ

Office:
K129
Lic. Lara González Castaño

Lic. Lara González Castaño

Vysokoškolský učiteľ, lektorka španielského jazyka

Office:
K 130 (Tajovského 51)

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Anna Ivínová

Mgr. Anna Ivínová

Sekretárka, katedry: KGE a KRO

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Office:
K 111