Members of the Department

Vedúci katedry

Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.

Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, členka Akademického senátu FF UMB, katedrová koordinátorka pre odbornú prax ŠJ (preklad a tlmočenie)

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 133 (Tajovského 51)

Profesori

prof. Massimo Arcangeli, PhD.

prof. Massimo Arcangeli, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Office:
K 126 (Tajovského 51)

Docenti

dr. hab. PhDr. Carlos Dimeo, PhD.

dr. hab. PhDr. Carlos Dimeo, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Docent

Zaradenie:
Docent
Office:
K 130
doc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr.

doc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Office:
K 133 (Tajovského 51)
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie (t. č. 446 1126; č. m. 109 - Rektorát UMB)

Zaradenie:
Docent
Office:
K 128 (Tajovského 51)
doc. Mgr. et Mgr. Katarína Klimová, PhD.

doc. Mgr. et Mgr. Katarína Klimová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, člen edičnej komisie FF UMB

Zaradenie:
Docent
Office:
K 126 (Tajovského 51)
dr. hab. Fabrice Marsac, PhD.

dr. hab. Fabrice Marsac, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Office:
K 128 (Tajovského 51)
doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

Vysokoškolský učiteľ, člen Komisie pre medzinárodné vzťahy, člen Akademického senátu FF UMB, predseda Odborového zväzu OZPŠaV FF UMB

Zaradenie:
Docent
Office:
K 127 (Tajovského 51)

Odborní asistenti

PhDr. Jana Belková, PhD.

PhDr. Jana Belková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 116 (Tajovského 51)
Mgr. Dana Ďurovková, PhD.

Mgr. Dana Ďurovková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrová koordinátorka ECTS a rozvrhárka pre ŠJ PaT

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 130 (Tajovského 51)
Mgr. Monika Korgová, Ph.D.

Mgr. Monika Korgová, Ph.D.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 132 (Tajovského 51)
Mgr. Eva Mesárová, PhD.

Mgr. Eva Mesárová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrová koordinátorka ECTS a rozvrhárka pre TJ PaT, katedrová koordinátorka pre prax TJ PAT

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 127 (Tajovského 51)
Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.

Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, členka Akademického senátu FF UMB, katedrová koordinátorka pre odbornú prax ŠJ (preklad a tlmočenie)

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 133 (Tajovského 51)
Mgr. François Schmitt, PhD.

Mgr. François Schmitt, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor pedagogickej praxe pre francúzsky jazyk. Spolukoordinátor Centra univerzitnej úspešnosti UMB

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 129 (Tajovského 51)
Mgr. Dagmar Veselá, PhD.

Mgr. Dagmar Veselá, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrová koordinátorka pre prax FJ PAT; katedrová koordinátorka pre ERASMUS, rozvrhárka pre FJ, členka komisie pre zahraničné vzťahy FF UMB

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 116 (Tajovského 51)
Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, zástupkyňa vedúcej katedry, katedrová koordinátorka ECTS pre FJ UAP a PaT; koordinátorka čiastkovej knižnice KRO; členka recenzného výboru časopisu Romanica Olomucensia

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 131 (Tajovského 51)

FHV_USER_JOB_ORDER_ZAHRANICNI_LEKTORI

Lic. Lara González Castaño

Lic. Lara González Castaño

Vysokoškolský učiteľ, lektorka španielského jazyka

Office:
K 130 (Tajovského 51)
Mgr. Christophe Laurent

Mgr. Christophe Laurent

Vysokoškolský učiteľ, lektor francúzskeho jazyka

Office:
K 129 (Tajovského 51)
Dr. Fabiola Martinelli

Dr. Fabiola Martinelli

Vysokoškolský učiteľ, lektorka talianskeho jazyka

Office:
K 126 (Tajovského 51)

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Anna Ivinová

Mgr. Anna Ivinová

Sekretárka

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Office:
K 111