Demarcation in Ancient and Contemporary Epistemology

Project information

Annotation of achieved result: Researchers reached the conclusion that the criteria of demarcation can be maintained and defended only in a modest form, i.e. not as the criteria separating science “as such” (or knowledge “as such”) from non-science (or “pure belief”), but only as the criteria separating different scientific disciplines. As a result of these findings, the researchers concluded that they failed to defend any universal criterion of demarcation, which would determine necessary and sufficient conditions of science or of (the real) knowledge. These conclusions discredited universalistic ambitions, but not the position of realism. Even though no successful universal criteria of demarcation are known, the partial criteria are known, can be defended and are not relativistic. Their nonrelativism lies in the fact that they are fulfilled not exclusively by the involvement of a community, a historical era, a cultural background, etc. but also by the way the world is which is objective (i.e. independent of the community, etc.).

Sponsor:

 

 

Scientific Grant Agency of the Slovak Republic

Project number:1/0178/10
Duration:2010 - 2011
Project manager:ulrich.wollner@umb.sk
Project coordinator:doc. Mgr. Wollner Ulrich, PhD. (Faculty of Arts, Matej Bel University in Banská Bystrica)
Foreign project:no
Published publications: AAB KALAŠ, A.: Sloboda u Sokrata a jeho nasledovníkov v skeptickej akadémii. Bratislava : UK, 2011, ISBN 978-80-223-2963-7, 102 s. podiel: 1

ABC SUVÁK, V.: Pokus o rekonštrukciu Antisthenovho poňatia epistémé. In: WOLLNER, U. – TALIGA, M. (eds.): Poznanie a demarkácia. Brno : Tribun EU, 2011, ISBN 978-80-7399-021-3, s. 3 – 24. podiel: 1

ABC CEPKO, J.: Poznámka k Daidalovým sochám (Meno 98b). In: WOLLNER, U. – TALIGA, M. (eds.): Poznanie a demarkácia. Brno : Tribun EU, ISBN 978-80-7399-021-3, s. 25 – 41. podiel: 1

ABC ŠEDÍK, M.: Platón a readymade Marcela Duchampa. In: WOLLNER, U. – TALIGA, M. (eds.): Poznanie a demarkácia. Brno : Tribun EU, ISBN 978-80-7399-021-3, s. 131 – 146. podiel: 1

ABC ŠUCH, J.: Krátka úvaha nad historickým poznaním. In: WOLLNER, U. – TALIGA, M. (eds.): Poznanie a demarkácia. Brno : Tribun EU, ISBN 978-80-7399-021-3, s. 147 – 162. podiel: 1

ABC CHLEBNIČAN, L.: Idea objektivity ako kľúč k problému demarkácie. In: WOLLNER, U. – TALIGA, M. (eds.): Poznanie a demarkácia. Brno : Tribun EU, ISBN 978-80-7399-021-3, s. 163 – 179. podiel: 1

ADD WOLLNER, U.: Problém sebapoznania v Xenofóntovom diele Memorabilia. In: Filozofia, 65, 2010, č. 7, ISSN 0046-358 X, s. 622 – 630. podiel: 0,5

ADD ŠEDÍK, M. – TALIGA, M.: O kognitívnych prienikoch umenia a vedy. In: Filozofia, 65, 2010, č. 7, ISSN 0046-385X, s. 631 – 642. podiel: 1

ADD TALIGA, M.: O skúsenostnom poznávaní vo vede (Odpoveď J. Hrkútovi). In: Filozofia, 66, 2011, č. 6, ISSN 0046-385X, s. 601 – 610. podiel: 1

ADE TALIGA, M.: Lakatos vs. Popper. In: Filosofie Dnes, 2, 2010, č. 1, ISSN 1804-0969, s. 29 – 43. podiel: 1

ADE TALIGA, M.: Načo je dobrý sociálny obrat v epistemológii? In: Filosofie Dnes, 3, 2011, č. 1, ISSN 1804-0969, s. 37 – 54. podiel: 1

AEC SCHMIDT, M.: Spätný pohľad na koncepciu priestoru v Platónovom dialógu Timaios. In: WOLLNER, U. – TALIGA, M. (eds.): Poznanie a demarkácia. Brno : Tribun EU, 2011, ISBN 978-80-7399-021-3, s. 122 – 130. podiel: 1

AEC LUKÁČ, M.: Ako pristupovať ku skúmaniu ľudskej mysle? In: WOLLNER, U. – TALIGA, M. (eds.): Poznanie a demarkácia. Brno : Tribun EU, 2011, ISBN 978-80-7399-021-3, s. 180 – 188. podiel: 1
Publications submitted to the press: ACB KALAŠ, A. – WOLLNER, U.: Filologicko-filozofická príprava na lektúru 1. knihy Lucretiovej básne De rerum natura. Banská Bystrica : FHV UMB, 2011, ISBN 978-80-557-0229-2, podiel: 1

AEC SUVÁK, V.: Antisthenés: logos ako étos. In: KUBOK, D. – OLESIŃSKI, D. (eds.): Postacie i funkcje logosu w filozofii greckiej. Bielsko-Biala : Wydawnictwo Universytetu Ślaskiego. podiel: 1

AEC CEPKO, J.: Filón Alexandrijský a mediačná funkcia logu. In: KUBOK, D. – OLESIŃSKI, D. (eds.): Postacie i funkcje logosu w filozofii greckiej. Bielsko-Biala : Wydawnictwo Universytetu Ślaskiego. podiel: 1

AED WOLLNER, U.: Existovala súvislosť medzi Xenofóntovým chápaním sebestačnosti a slobody? In: SUCHÁREK, P. (ed.): Sloboda a jej projekcie. podiel: 1

AED CEPKO, J.: Diogenés v otroctve – Kto je pán a kto je otrok? In: SUCHÁREK, P. (ed.): Sloboda a jej projekcie. podiel: 0,5