Zamestnanci Filozofickej Fakulty

prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.

prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Office:
32
PaedDr. Boris Beťák, PhD.

PaedDr. Boris Beťák, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, správca športovej haly a tenisových kurtov

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
T 59
Mgr. Katarína Biačková, PhD.

Mgr. Katarína Biačková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, administrátorka webovej a facebookovej stránky katedry

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K164
doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garant študijného programu

Zaradenie:
Docent
Office:
031
Bc. Alica Bírešová

Bc. Alica Bírešová

Sekretárka, Katedrová administrátorka webovej stránky KAA

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Office:
032
prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.

prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Zaradenie:
Docent
Office:
327
prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, členka Komisie pre zahraničné vzťahy, Erasmus a CEEPUS, členka Vedeckej rady UMB, šéfredaktorka a predsedníčka vedeckej rady časopisu Nová Filologická revue

Zaradenie:
Profesor
Office:
Tajovského 51, K 113
Ing. Ingrid Bottková

Ing. Ingrid Bottková

Tajomník

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Office:
č. 23
Katarína Brišová

Katarína Brišová

Referent

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Office:
F022
Mgr. David Brunn, PhD.

Mgr. David Brunn, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent