doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Zástupca vedúcej katedry, katedrový koordinátor pre vedu a výskum, ŠVA, sieťové mobility CEEPUS, webstránku a PR

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
J007

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
13:30 - 14:30
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultačné hodiny platia počas vyučovacej časti LS 2019/20. V prípade, že vám časovo nevyhovujú, je možné dohodnúť si konzultácie v inom čase po predošlej dohode emailom.

Address

doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD.
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica

Office: J007
Phone: +421 48 446 5121
Email: anton.hrubon@umb.sk

On-line contact form

=