Zamestnanci Filozofickej Fakulty

doc. PhDr. Eva Homolová, PhD

doc. PhDr. Eva Homolová, PhD

Zástupca vedúceho katedry, garantka magisterského študijného programu

Zaradenie:
Docent
Office:
K 021
Mgr. Jan Hrćan

Mgr. Jan Hrćan

Doktorand

Office:
F113
Katarína Hrčková

Katarína Hrčková

Referát pre správu majetku

doc. PhDr. Anita Huťková, PhD.

doc. PhDr. Anita Huťková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, správkyňa webovej stránky katedry, členka Stálej pracovnej skupiny pre vnútorný systém kvality UMB pre humanitné vedy

Zaradenie:
Docent
Office:
K 141
Mgr. Alexandra Chomová, PhD.

Mgr. Alexandra Chomová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K140
doc. Mgr. Ivan Chorvát, M.A.,CSc.

doc. Mgr. Ivan Chorvát, M.A.,CSc.

Vysokoškolský učiteľ, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Zaradenie:
Docent
Office:
324
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie (t. č. 446 1126; č. m. 109 - Rektorát UMB)

Zaradenie:
Docent
Office:
K 128 (Tajovského 51)
Mgr. Anna Ivínová

Mgr. Anna Ivínová

Sekretárka, Sekretárka, katedry: KGE a KRO

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Office:
K 111
Mgr. Andrea Izáková, PhD.

Mgr. Andrea Izáková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
č. 58
prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc.

prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Office:
č. m. 8