Publikačná činnosť

Does the chronotype distribution vary between different level football leagues? Insights gained from Czech elite football players

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - KONDRÁTOVÁ, D. - KENTIBA, E. - JANČOKOVÁ, Ľ. - MALÝ, T.
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Chronobiology international. - Philadelphia : Taylor & Francis Group, 2021. - ISSN 0742-0528. - Vol. 38, no. 8 (2021), pp. 1162-1169

Mental training in sports preparation for skiers

Autori: BÍREŠ, A. - JANČOKOVÁ, Ľ.
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Slovak journal of sport science : scientific peer-reviewed journal.

Učebné texty pre trénerov a inštruktorov športu 1. a 2. kvalifikačného stupňa : všeobecná časť

Autori: Kompán, J.- Pupiš, M. a kol.
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2019. - 186 s. - ISBN 978-80-8141-210-3
Effect of diurnal aerobic intervention on indicators of body composition of young women.pdf

Effect of diurnal aerobic intervention on indicators of body composition of young women

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - KONDRÁTOVÁ, D. - JANČOKOVÁ, Ľ. - MALÝ, T. - HANK, M. - HRÁSKY, P. - MALÁ, L. - ZAHÁLKA, F.
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In Biological Rhythm Research, DOI: 10.1080/09291016.2019.1586101
JHSE_13-2_09.pdf

Diurnal performance of university students’ chronotypes

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - KONDRÁTOVÁ, D. - JANČOKOVÁ, Ľ. - MALÝ, T.
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Journal of Human Sport and Exercise. Alicante : University of Alicante, Faculty of Education, 2018. Vol. 13, No. 2 p. 375-383. ISSN 1988-5202.
Chronotype and physical activity of adult population and college students.pdf

Chronotype and physical activity of adult population and college students

Autori: BÍREŠ, A. - PIVOVARNIČEK, P. - ZADARKO-DOMARADZKA, M. - ZADARKO, E. - JANČOKOVÁ, Ľ.
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Slovak Journal of Sport Science. Banská Bystrica, Slovakia : Department of Physical Education and Sports, Faculty of Arts, Matej Bel University & Slovak Conditioning Trainers Association, 2018. Vol. 3., Iss 1. p. 100‐113. Print ISSN 2453-7659.
Fyziológia vo vedách o športe v pojmoch.pdf

Fyziológia vo vedách o športe v pojmoch

Autori: JANČOKOVÁ, Ľ.
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Žilina : IPV. 2018. 190 s. ISBN 978-80-89902-12-5
Jančoková - publikácia.pdf

Evaluation of the possibility to use sport and recreation facilities in Poznań

Autori: Ewa Kruszyńska, Ľudmila Jančoková, Elżbieta Sieńko-Awierianów
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: ECONOMIC PROBLEMS OF TOURISM, VOL. 3/2018 (43), pp. 115-124.

Je rozdiel medzi účinkami rannej a večernej pohybovej intervencie na indikátoroch telesného zloženia vysokoškolských študentiek?

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - KONDRÁTOVÁ, D. - JANČOKOVÁ, Ľ. - HRÁSKY, P. - MALÝ, T. - HANK, M. - ZAHÁLKA, F.
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In Kondičný tréning v roku 2018 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu, 2018. s. 71-79. ISBN 978-80-8141-196-0.
FUNCTIONING OF SPORT AND RECREATION.pdf

FUNCTIONING OF SPORT AND RECREATION

Autori: Ewa Kruszyńska, Ľudmila Jančoková, Elżbieta Sieńko-Awierianów
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Economic Problems of Tourism 4/2018 (44), pp.157-167 ISSN: 1644-0501
art 19.pdf

Comparison of the current level of the selected speed abilities of juniors in terms of player positions in ice hockey

Autori: PAĽOV, R. - PIVOVARNIČEK, P. - JANČOKOVÁ, Ľ.
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Journal of Physical Education and Sport. Pitesti: University of Pitesti, 2017. Vol. 17., Supp. 1 p. 122‐126. online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051.
Effects of diurnal interventions on body composition parameters of female university students.pdf

Účinky diurnálnych intervencií na parametre telesného zloženia vysokoškolských študentiek

Autori: KONDRÁTOVÁ, D. - PIVOVARNIČEK, P. - HANK, M. - JANČOKOVÁ, Ľ.
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Kondičný tréning v roku 2017. Banská Bystrica: Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, 2017. s. 250-260. ISBN 978-80-8141-165-6.
Identifikácia chronotypov u futbalistov dvoch najvyšších českých súťaží.pdf

Identifikácia chronotypov u futbalistov dvoch najvyšších českých súťaží

Autori: KONDRÁTOVÁ, D. - PIVOVARNIČEK, P. - JANČOKOVÁ, Ľ. - ZAHÁLKA, F.
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Scientia Movens 2017 Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference konané dne 7. března 2017. Praha, 7.3.2017. s. 51-58. ISBN 978-80-87647-35-6.
1_jancokova.pdf

The history and development of the department of psysical education and sports

Autori: JANČOKOVÁ, Ľ.
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Slovak journal of sport science. Vol. 2, no. 2 (2017), pp. 4-13. ISSN 2453-7659.
04 CL 06 RP.pdf

RELATIONSHIP BETWEEN ON-ICE SKATING PERFORMANCE AND OFF-ICE RUNNING PERFORMANCE TESTS OF YOUNG HOCKEY PLAYERS

Autori: Paľov, R. - Pivovarniček, P. and Jančoková, Ľ.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Sport Science 9 (2016) 1: 37-41
04 CL 07 DV.pdf

CHANGES OF THE FUNCTIONAL PARAMETER AND PHYSICAL PERFORMANCE DURING

Autori: Vančová, D. - Kováčiková, M. - Pivovarniček, P. and Jančoková, Ľ.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Sport Science 9 (2016) Suppl 2: 46-53
The selected health determinants of adults.pdf

The selected health determinants of adults

Autori: BENDÍKOVÁ, Elena - JANČOKOVÁ, Ľudmila - PAUGSCHOVÁ, Božena
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: European researcher : international multidisciplinary journal. - Sochi : Academic publishing house Researcher, Vol. 103, no. 2 (2016), pp. 129-136 ISSN 2219-8229. -

Health status of primary school girls in terms of the selected determinant

Autori: BENDÍKOVÁ, E., NOVOTNÁ, B., ADAMČÁK, Š., - DOBAY, B., JANČOKOVÁ, Ľ., MARKO, M., PAUGSCHOVÁ, B.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Telesná výchova a šport v živote človeka : recenzovaný zborník vedeckých prác. 1. vyd. - Zvolen : TU, 2016, s. 179-190.ISBN 978-80-228-2922-9.
clanok_10_paugschova.pdf

The impact of lunar rhytms on cross-country skiing athlete's locomotor performance

Autori: PAUGSCHOVÁ, B., GOMBALOVÁ, J., JANČOKOVÁ, Ľ.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Slovak Journal of Sport Science. Vol. 1, no. 1 (2016), pp. 84-94. ISSN 2453-7659.
Risk faktor.pdf

Risk factors of health in lifestyle of adults

Autori: BENDÍKOVÁ, Elena - PAUGSCHOVá, Božena JANČOKOVÁ. Ľudmila
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Sport science. - Travnik : Univerzitet u Travniku. - Vol. 8, suppl. 2 (2015), pp. 44-48. ISSN 1840-3662.
CHRONOTYPE AS AN INDICATOR OF PERSONAL CHARACTERISTICS.pdf

Chronotype as an indicator of personal characteristics and features

Autori: VANČOVÁ, Dominika - JANČOKOVÁ, Ľudmila - PIVOVARNIČEK, Pavol
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Sport Science. - Travnik : University of Travnik. - Vol. 8, no. 1 (2015), s. 94-98. ISSN 1840-3662.
Evaluation.pdf

Evaluation´s options of diurnal variation of physical performance of university students: a pilot study

Autori: VANČOVÁ Dominika; PIVOVARNIČEK Pavol; MIŇOVÁ Jana; BUNC Václav; JANČOKOVÁ Ľudmila
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Journal of Physical Education and Sport, 2015, Vol:15, No:3, ISSN: 2247 - 806X;pp. 598 - 602
ACC_2015_3_15.pdf

Telesná výchova na vysokých školách v Slovenskej republike

Autori: JANČOKOVÁ Ľudmila; PAUGSCHOVÁ, Božena; BENDÍKOVÁ, Elena
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: ACC JOURNAL 2015, Volume 21, Issue 3, pp. 148-159 ISSN 1803-9782
Health and Physical Activities - Banska Bystrica 2015.pdf

USING OF BIORHYTHMS AT SCHOOL BY THE APPLICATION OF PHYSICAL ACTIVITY

Autori: JANČOKOVÁ Ľudmila
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Health and Physical Activities in Lifestyle among Children and Yout. Banská Bystrica : KTVŠ FF UMB, 2015, s. 80-89. ISBN 978-80-554-1141-5 h
PaKZ_2015.pdf

Zmena úrovne držania tela žiačok vplyvom pohybového programu v rámci telesnej a športovej výchovy

Autori: BENDÍKOVÁ, Elena - JANČOKOVÁ. Ľudmila - PAUGSCHOVÁ Božena
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: POHYB A KVALITA ŽIVOTA 2015. Nitra : KTVŠ PF UKF, 2015, s. 41-48. ISBN 978-80-558-0847-5
6801en_b_paugschova.pdf

Level of biathlete coordination skills of biathletes - representatives of the Slovak Republic

Autori: PAUGSCHOVÁ, Božena - GABRYS, Thomas - SZMATLAN-GABRYS, Urszula - OZIMEK, Mariusz - PUPIŠ, Martin - JANČOKOVÁ, Ľudmila - PAVLOVIČ, Ratko
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Physical culture. - Belgrade : Centre for Evaluation in Education and Science (CEON/CEES). - Vol. 68, no. 1 (2014), pp. 50-62. ISSN 0350-3828.
Vplyv externých faktorov prostredia na explozívnu silu dolných končatín adolescentov.pdf

Environmental factors impact on lower limbs explosive strength of adolescents

Autori: MOJŽIŠ, Michal - PIVOVARNIČEK, Pavol - SNOPKOVÁ, Zora - VÁCZYOVÁ, Magdaléna - JANČOKOVÁ, Ľudmila
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Česká kinantropologie : reviewed scholarly journal. - Praha : Česká kinantropologická společnost.. - Roč. 18, č. 2 (2014), s. 37-49. ISSN 1211-9261
CHANGES OF INSPIRATORY PARAMETERS AND SWIMMING PERFORMANCE BY.pdf

Changes of inspiratory parameters and swimming performance by influence of powerbreathe plus level 3

Autori: PUPIŠOVÁ, Zuzana - PUPIŠ, Martin - JANČOKOVÁ, Ľudmila - PIVOVARNIČEK, Pavol
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Sport science. - Travnik : University of Travnik. - Vol. 7, no. 2 (2014), pp. 12-15. ISSN 1840-3662.
THE EFFECT OF YEARLY BIORHYTHMS ON MOTOR PERFORMANCE IN ELITE BIATHLETES.pdf

The effect of yearly biorhythms on motor performance in elite biathletes

Autori: ŠARIŠSKÁ, Jana - PAUGSCHOVÁ, Božena - NEMEC, Marcel - JANČOKOVÁ, Ľudmila
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Scientific review of physical culture. - Rzeszów : University of Rzeszów, Vol. 4, no. 1 (2013), s. 36-45. ISSN 2083-8581.
Chronobiology from theory to practice sports1_2.pdf

Chronobiology from theory to sports practice

Autori: JANČOKOVÁ Ľudmila et a.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: 1. vyd. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. 145 s. ISBN 978-83-7490-701-9
Chronobiológia od teórie k športovej praxi1_2.pdf

Chronobiológia od teórie k športovej praxi

Autori: JANČOKOVÁ Ľudmila ... [et al.]
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: 2. preprac. a dopln. vyd. - Banská Bystrica : - Belianum, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2013.202 s. ISBN 978-80-557-0634-4
Studia_sportiva_2013_7_2.pdf

Identification of chronotypes of university students

Autori: VANČOVÁ, Dominika - JANČOKOVÁ, Ľudmila - PALOVIČOVÁ, Júlia - PIVOVARNIČEK, Pavol
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Studia sportiva. - Brno, - Roč. 7, č. 2 (2013), s. 79-84. ISSN 1802-7679
DIURNÁLNE OSCILÁCIE BEŽECKEJ RÝCHLOSTI MLADÝCH FUTBALISTOV.pdf

Diurnal oscillations of the running speed of young soccer players

Autori: PIVOVARNIČEK, Pavol BUNC, Václav - MALÝ, Tomáš - KOLLÁR, Rastislav - JANČOKOVÁ
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Česká kinantropologie : časopis České kinantropologické společnosti. Praha : Česká kinantropologická společnost, - Roč. 17, č. 1 (2013), s. 83-90. ISSN 1211-9261.
BIORYTMY _POHYB A ZDRAVIE.pdf

Biorytmy - pohyb a zdravie

Autori: JANČOKOVÁ Ľudmila
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. Trenčín : Trenčianska univerzita, 2013. - ISSN 1339-3022. - Roč. 1, č. 1 (2013), s. 70-77.

Physical education as precondition for active leisure time activities of children and teenagers in Slovakia

Autori: BENDÍKOVÁ, Elena - JANČOKOVÁ, Ľudmila - DOBAY, Beáta
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Rimini World Leisure Congress : book of abstracts : Rimini, 30. 9 - 3. 10. 2012 / ed. André Thibault. - Iowa : World Leisure Organization, 2013. - ISBN 978-1-881516-09-5. - S. 24.

Biorytmy, oslabenia a poruchy zdravia : kapitoly zo zdravotnej telesnej výchovy

Autori: BENDÍKOVÁ, Elena - JANČOKOVÁ, Ľudmila
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: 1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 121 s. ISBN 978-80-557-0577-4

55. výročie Katedry telesnej výchovy a športu

Autori: ČILLÍK, Ivan - JANČOKOVÁ, Ľudmila - VLADOVIČOVÁ, Nadežda
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Telesná výchova a šport. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2013. - ISSN 1335-2245. - Roč. 23, č. 1 (2013), metodická príloha, s. VII-VIII.
Dobay-Jančoková.pdf

Inherent potential pedagogical opportunities in sport tourism. Appearance of health, activity as pedagogical values in leisure habits of passive sport tourists

Autori: GAÁLNÉ STARHON, Katalin - HARGITAI DÁVID, Máté - HORVÁTH H., Attila - SAVELLA, Orsolya - DOBAY, Beáta - JANČOKOVÁ, Ľudmila
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Journal of health promotion and recreation. - Rzeszow : The university of Rzeszow, - Vol. 2, no. 3 (2012), pp. 25-32. ISSN 1773-8662
Influence of exercise programme on functional disorders of the skeletal and locomotive system of secondary-school girls I..pdf

Influence of exercise programme on functional disorders of the skeletal and locomotive system of secondary-school girls I.

Autori: BENDÍKOVÁ, Elena - JANČOKOVÁ, Ľudmila
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Journal of health promotion and recreation. - Rzeszow : The university of Rzeszow, Vol. 2, no. 3 (2012), pp. 17-24. ISSN 1773-8662.

Chronobiológia a výkonnosť v športe

Autori: JANČOKOVÁ Ľudmila et.al
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu, 2011. 147 s. ISBN 978-80-557-0286-5
RESEARCH OF THE MOTIVATIONAL BACKGROUND OF THE SPORT TOURISM.pdf

Research of the Motivational Background of the Sport Tourism

Autori: DOBAY, Beáta - KALMÁR, Zsuzsa - BOLLÓK, Sándor - BENCZENLEITNER, Ottó - JANČOKOVÁ, Ľudmila
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Journal of Health Promotion Recreation. - Rzeszow : University of Rzeszow, .roč. 1, č. 4 (2011), s. 4-11. ISSN 1732-7156
Biorytmy v  športe.pdf

Biorytmy v športe : (s úvodom do chronobiológie)

Autori: JANČOKOVÁ Ľudmila
Rok vydania: 2000
Vydavateľstvo: 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2000. 120 s. ISBN 80-8055-395-5

On-line contact form

=