Publikačná činnosť

Literárne vlastné mená v básnickej zbierke Eduarda Gombalu Čierny drozd.

Autori: ODALOŠ, Pavol
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, roč. 12, 2012, č. 1/A, s. 133 – 143. ISSN1335-9185

Kontinuita jednotlivého a všeobecného v onomastike.

Autori: ODALOŠ, Pavol
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia, Prešov 12. – 14. septembra 2011. Ed. M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, s. 14 – 21. ISBN 978-80-555-0594-7

Literáronymá v románe Františka Švantnera Život bez konca.

Autori: ODALOŠ, Pavol
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: František Švantner. Život a dielo. Ed. Jana Kuzmíková. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2012, s. 94 – 111. ISBN 978-80-88746-19-5
Literáronymá v slovenskej literatúre, Odaloš 2012.pdf

Literáronymá v slovenskej literatúre.

Autori: ODALOŠ, Pavol
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Banská Bystricia: Univerzita Mateja Bela, 2012. 162 s. ISBN 078-80-557-0395-4

On-line contact form

=