Prednáška Marty Stelmaszak

Ako sa presadiť na prekladateľskom trhu?

Táto otázka trápi mnohých študentov končiacich prekladateľské a tlmočnícke štúdium, ale aj prekladateľov, ktorí sa často bezradne pokúšajú uplatniť v silnej konkurencii. Presadiť sa dá, ale ako na to? Pomôcť s touto dilemou prišla študentom UMB úspešná prekladateľka Marta Stelmaszaková, ktorá pôsobí v Anglicku a stala sa známou predovšetkým svojim blogom a (nielen) on-line prednáškami, v ktorých radí prekladateľom, ako sa propagovať, ako komunikovať s klientom, ako stanoviť ceny, s kým a za akých podmienok spolupracovať.

Prednáška trvala dve hodiny a zúčastnilo sa na nej zhruba sto študentov z rôznych ročníkov a jazykových kombinácií. Pre tých, ktorí neovládajú angličtinu, bolo zabezpečené tlmočenie do slovenského jazyka. Tlmočili naše študentky Tímea Záhorecová a Veronika Božová,