Communication in International Projects

Informácie o projekte

Leonardo da Vinci

Vyhlasovateľ:

Centrum vzdelávania neziskových organizácií

Číslo projektu:SK/04/B/F/LA-177408
Doba riešenia:2005 - 2007
Vedúci projektu:Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. (za FHV UMB)
Zahraničný projekt:áno