Hosťovská prednáška doc. Viktora Kičeru o ukrajinských kultúrno-historických reáliách