Prednáška Roberta Shipleyho z kanadskej univerzity vo Waterloo