Vystúpenie Mgr. E. Hoehn, PhD. na konferencii v Temešvári, Rumunsko