Development of Urban Culture in V4 Countries v Radničných novinách

Okrem toho, že kultúra a kultúrny rozvoj prispievajú k spoznávaniu nášho kraja, sú i zdrojom ekonomického potenciálu. S podporou Vyšehradského fondu sa preto skupina pracovníkov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela odhodlala k sociálnym a kultúrnym analýzam mestskej identity. Tie by pomohli predstaviteľom kultúrnych inštitúcií a miestnych orgánov opierať sa o konkrétne výsledky a informácie. Členky tímu (E. Höhn, katedra európskych kultúrnych štúdií; Z. Bariaková, katedra slovenského jazyka a literatúry; E. Reichwalderová,  katedra romanistiky; J. Javorčíková, katedra anglistiky a amerikanistiky) pracujú v rokoch 2019 – 2021 na výskumnom projekte pod názvom Development of Urban Culture in V4 Countries (Rozvoj urbánnej kultúry v krajinách V4) s dôrazom na urbánnu kultúru mesta Banská Bystrica, predovšetkým na jeho literárne dedičstvo. Projekt sa uskutočňuje v spolupráci s partnerskými univerzitami krajín V4: Česká zemědělská univerzita v Prahe, Univerzita Jána Pavla II v Krakove a Univerzita v Miškovci. Okrem prednášok, konferencie a workshopu je súčasťou aktivít tematická prehliadka mesta realizovaná študentmi Univerzity Mateja Bela. Jej názov je Literárna Banská Bystrica a uskutoční sa v utorok, 6. októbra 2020 o 12:00 hod. Stretneme sa vo Vile Dominika Skuteckého na Hornej ulici 55 a prehliadku ukončíme v Lazovnej ulici 11. Banskobystričania, turisti i študenti – všetci sú srdečne vítaní.

Zdroj: Radničné noviny mesta Banská Bystrica, september 2020