CHAIRE JEAN MONNET AD PERSONAM "IDENTITÉS ET CULTURES EN EUROPE"

Informácie o projekte

Jean Monnet Chair: Identities and cultures in Europe

Vytvorenie pedagogického a vedeckého rámca pre štúdium európskych kultúr a identít.

Číslo projektu:JEAN MONNET č. 2009 - 2838
Doba riešenia:2009 - 2012
Vedúci projektu:prof. Rouet Gilles, DrSc. (Katedra európskych kultúrnych štúdií FHV UMB)
Spoluriešitelia:PhDr. Katarína Chovancová, PhD. (Katedra romanistiky FHV UMB)
Zahraničný projekt:áno