Rokovania sekcie "Problém epistémé v antike" na konferencii: "Problém hraníc medzi filozofiou, umením a vedou III." (22.-23. 10. 2008)