Publikácie

Filozofia práva a teória štátu a práva (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:ĎURIAČ, M:
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2001ISBN:80-8055-484-6

učebnica

Filozofická antropológia (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:ŠLOSIAR, J.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2000ISBN:80-8055-358-0

anotacia

Filozofické problémy duchovnosti (Zborník)

Autor/Kolektív:VEVERKA, L. J. (ed.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1999ISBN:80-8055-181-2

zborník

Filozofické reminiscencie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:ŠLOSIAR, J. - VEVERKA, L. J. - PALENČÁR, M. - ĎURIAČ, M. - ONDREJKOVÁ, A. - ŠIMO, I.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2000ISBN:80-8055-359-9

anotacia

Filozoficko-sociologické aspekty riadenia - manažmentu (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:VEVERKA, J. L.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2003ISBN:80-8055-768-3

učebnica

Hľadanie ľudskej identity

Hľadanie ľudskej identity (Zborník)

Autor/Kolektív:PALENČÁR, M. (ed.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2004ISBN:80-8055-989-9

zborník

Hľadanie zmyslu múdrosti (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:ŠLOSIAR, J.
Vydavateľstvo:Prievidza : Alius
Rok vydania:2006ISBN:80-969135-2-2

anotacia

Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín

Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:KOŽIAK, R. - ŠUCH, J. - ZELEŇÁK, E. (eds.)
Vydavateľstvo:Bratislava : Chronos
Rok vydania:2009ISBN:978-80-89027-28-6

anotacia

Metodologické východiská explanovania kreačnej filozofie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:VEVERKA, J. L.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2001ISBN:80-8055-550-8

anotacia

Minulé a súčasné podoby filozofickej reflexie človeka

Minulé a súčasné podoby filozofickej reflexie človeka (Zborník)

Autor/Kolektív:ŠUCH, J. - WOLLNER, U. (eds.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-272-2

zborník

Mladá veda 2009. Historické vedy, filozofia a etika

Mladá veda 2009. Historické vedy, filozofia a etika (Zborník)

Autor/Kolektív:Krnová Kristína, ed.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-860-7

anotácia

Naratívny konštruktivizmus Haydena Whita a Franka Ankersmita

Naratívny konštruktivizmus Haydena Whita a Franka Ankersmita (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:ŠUCH, J.
Vydavateľstvo:Ostrava : Ostravská univerzita
Rok vydania:2010ISBN:978-80-7368-935-3

anotacia

O vzťahu filozofie, umenia a vedy

O vzťahu filozofie, umenia a vedy (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:PALENČÁR, M. - TALIGA, M. (eds.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-702-0

anotacia